Jongeren en heemkunde: samenwerken opent perspectieven!

“Zes jaar geleden kwam ik in contact met de plaatselijke heemkundige kring in Tervuren. Net zoals bij de meeste heemkringen was het leeftijdsverschil met de andere bestuursleden groot, maar ik voelde me er toch welkom. Veel jongeren komen tijdens hun jeugd in contact met heemkringen en worden soms zelfs lid. Om verschillende redenen haken deze jongeren na enkele jaren meestal af. Een van de redenen kan zijn dat de jongere verhuist en zo het contact met de vereniging verliest. Hierin zijn heemkringen zeker geen uitzondering, ook andere verenigingen hebben hiermee te kampen. Een andere reden is het vaak grote leeftijdsverschil met de andere leden, waardoor de jongeren wat geïsoleerd geraken. Hierdoor hebben ze maar een beperkte inbreng in de werking van de vereniging, wat op zijn beurt met zich meebrengt dat de activiteiten meestal gericht blijven op een ouder publiek. Het gevolg is opnieuw een geringe instroom van jonge mensen en het verhaal begint opnieuw van voor af aan. Gedreven door mijn passie voor geschiedenis en om mensen bij elkaar te brengen, was ik vastbesloten om hierin verandering te brengen. Want het initiële uitgangspunt, dat er toch wel enkele jongeren geïnteresseerd bleken te zijn in heemkunde, toonde aan dat er een potentieel voor is. Alleen de aanpak kon volgens mij beter. De opdracht was dus een brug te slaan tussen jong en oud en hen te verzamelen rond het thema van de lokale geschiedenis.

Lees het artikel (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Beheer en organisatie.