Jongeren en heemkunde: een contradictio in terminis?

Sinds enige tijd is er binnen Heemkunde Vlaanderen een werkgroep ‘Jongeren en Heemkunde’ actief. Bedoeling van deze werkgroep is om na te denken over hoe meer jongeren bij heemkundige kringen betrokken kunnen worden én om een jongerenwerking op te zetten op landelijk niveau door jongeren die actief bezig zijn met heemkunde samen te brengen.

De werkgroep verkoos om van start te gaan met een artikelenreeks in Bladwijzer met tips en goede voorbeelden over jongeren en heemkunde. In een eerste artikel werden getuigenissen verzameld van jongeren die na of tijdens hun studies een (al dan niet blijvend) engagement opnamen in een heemkundige kring of een lokale erfgoedvereniging.

Waarom gingen ze bij de heemkundige kring? Hoe kwamen ze ermee in contact en hoe werden ze ontvangen? Wat waren hun leukste ervaringen? Wat is de meerwaarde van hun engagement voor henzelf en de vereniging? Hoe zien ze hun vrijwilligerswerk voor de lokale erfgoedvereniging evolueren of waarom hebben ze het moeten stopzetten? En wat roept de term ‘heemkunde’ bij hen op?

De leden van de werkgroep werden reporters voor Bladwijzer en legden dit vragenlijstje voor aan jonge heemkundigen. Deze getuigenissen geven zo een genuanceerd beeld van vrijwilligerswerk door jongeren binnen de heemkundige erfgoedgemeenschap. Bovendien wordt het verwachtingspatroon van die jongeren en de verhouding tot de verwachtingen van andere heemkundigen ook mooi geïllustreerd.

Je kunt het artikel hieronder ook integraal downloaden:

Jongeren en heemkunde: een contradictio in terminis? (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer.