Jongeren en heemkunde: een contradictio in terminis?

Toen Rob Bartholomees uitgenodigd werd om op de cursus ‘Vrijwilligers Rekruteren’ de jongerenwerking van de Heemkundige Kring van Tervuren toe te lichten, groeide bij hem het idee om verder na te denken over de jongeren in de heemkundige sector. Als op één na jongste lid van de algemene vergadering van Heemkunde Vlaanderen stelde hij voor om een ‘Werkgroep Jongeren en Heemkunde’ op te richten binnen Heemkunde Vlaanderen. De jonge leden van de algemene vergadering (jonger dan 35 jaar) en de jonge medewerkers van Heemkunde Vlaanderen werden uitgenodigd om hier aan mee te werken. Bedoeling van de werkgroep is om na te denken over hoe meer jongeren bij heemkundige kringen betrokken kunnen worden én om binnen Heemkunde Vlaanderen een jongerenwerking op te zetten op landelijk niveau door jongeren die actief bezig zijn met heemkunde samen te brengen.

Lees het artikel (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Beheer en organisatie.