Joachim Beuckelaer-eremerk stopgezet

Het Joachim Beuckelaer-eremerk, dat sinds 1966 op de jaarlijkse heemdag wordt uitgereikt aan een persoon of vereniging die zich inzet voor de Vlaamse gastronomie en de streekgebonden traditie, zal vanaf 2013 niet langer worden toegekend. Het stimuleren van de gastronomie behoort immers niet (meer) tot de kernopdracht van Heemkunde Vlaanderen. Er wordt nagedacht over een alternatief dat nauwer aansluit bij de huidige werking waarin vernieuwing centraal staat. Vanaf 2014 zal deze nieuwe bekroning jaarlijks worden uitgereikt.

Historiek

Het Joachim Beuckelaer eremerk is genoemd naar een zestiende-eeuwse Antwerpse schilder die een belangrijke invloed had op de ontwikkeling van het markt- en keukenstuk als genre in de schilderkunst van de Lage Landen. Het eremerk werd in 1966 voor het eerst uitgereikt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Verbond voor Heemkunde. Jozef Weyns bekroonde de laureaat toen op het meifeest in Ter Speelbergen. Na zijn overlijden in 1974 werd het eremerk jaarlijks op de landdag/heemdag uitgereikt.

Lees meer over de geschiedenis van het eremerk.

Braadrooster

Het eremerk bestond uit een calligrafisch verzorgde oorkonde die oorspronkelijk door Gustave Roquart en vanaf 1980 door Joris Olyslaegers werd getekend. Na zijn overlijden (1998) gebeurde dit door mevrouw Cools-Mattheus uit Putte. Het erbij horend zilveren braadrooster van 10 cm is van de Duitse edelsmid Helmut Greif, die werd opgevolgd door zijn zoon Thorwald.

Vorig jaar was Bakatelier De Smet uit Borsbeke de laatste winnaar van het eremerk. Bekijk hier de volledige lijst van winnaars sinds 1966.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Werking.