Jean-Pierre Falise uit Oostende wint Jozef Weyns-eremerk

Tijdens de Heemdag, de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag van Heemkunde Vlaanderen, werd het Jozef Weyns-eremerk uitgereikt. Deze hoogste Vlaamse erkenning op heemkundig gebied ging naar Jean-Pierre Falise uit Oostende, voor zijn jarenlange inzet voor heemkunde.

Het Jozef Weyns-eremerk werd in 1984 ingesteld als eerbetoon aan dr. Jozef Weyns, eerste conservator van het Openluchtmuseum Bokrijk en vierde nationaal voorzitter van het toenmalige Verbond voor Heemkunde. Het wordt uitgereikt aan iemand die zich op het vlak van de heemkunde uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt. Het 33ste eremerk gaat dit jaar naar de eminente heemkundige Jean-Pierre Falise, die al ettelijke jaren een van de steunpilaren is van de Heemkundige Kring De Plate uit Oostende. Sinds 2005 is hij ook voorzitter van deze vereniging.

Jarenlange inzet

‘Jean-Pierre is een heemkundige in hart en nieren’, zegt Fons Dierickx, voorzitter van Heemkunde Vlaanderen. ‘Naast zijn inzet in De Plate blies hij in 2000 met enkele vrijwilligers het Herdenkingscomité Paster Pype nieuw leven in. Hij is er nog steeds voorzitter-penningmeester van. Momenteel is hij ook nog actief binnen het Sociaal Centrum Oostende en de Vereniging Vrienden Mu.Zee Collectie Stad Oostende. In 2010 werd hem, als erkenning voor zijn engagement, zijn brede culturele en sociale bewogenheid en de jarenlange inzet en promotie voor de lokale geschiedenis en cultuur, de Prijs van de Cultuurraad van de stad Oostende toegekend.’

‘Rond de vorige eeuwwisseling zette Jean-Pierre ook de stap naar het provinciale niveau. Sinds 18 oktober 1997 is hij immers bestuurslid van de provinciale koepel Heemkunde West-Vlaanderen, waarvan hij al zeer snel nadien, in 1999, de actieve penningmeester werd en waar hij nu nog steeds de penningen als een goede en wijze huisvader beheert. Door zijn veelzijdig werk als heemkundige en als mens zorgt hij er immers voor dat het lokale erfgoed wordt bewaard als geheugen voor de lokale samenleving, iets wat elke kern, hoe groot of hoe klein ook, samenbrengt en samenhoudt!’

Heemdag in Izegem

Het eremerk werd plechtig uitgereikt tijdens de Heemdag in Izegem. Aan de Heemdag namen zo’n 200 heemkundigen van over heel Vlaanderen deel. Het centrale thema was ambachten. In de lezingen werd onder meer besproken hoe men ambachtskennis doorgaf vóór de industriële revolutie. Tegelijk focusten we op waarom tijdgenoten huisnijverheid niet altijd als een achterhaald systeem beschouwden.

Tijdens de namiddag konden de deelnemers kennismaken met het ambachtsverleden van Izegem. De schoen- of borstelnijverheid had in Izegem immers een bloeiend productiecentrum. Andere deelnemers gingen langs bij de grootst bewaarde stoommachine van het land die ooit elektriciteit produceerde of maakten een erfgoedwandeling door de stad.

dsc_0843

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Evenementen.