Jan Kohlbacher wint Jozef Weynseremerk

Tijdens de Heemdag, de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag van Heemkunde Vlaanderen, werd vandaag het Jozef Weyns-eremerk uitgereikt. Deze hoogste Vlaamse erkenning op heemkundig gebied ging naar Jan Kohlbacher uit Eisden, voor zijn jarenlange inzet voor heemkunde.

Het eremerk gaat dit jaar naar de eminente heemkundige Jan Kohlbacher, stichter en bezieler van de Stichting Erfgoed Eisden, die ondertussen al meer dan 30 jaar bestaat.

“Opvallend is dat Jan Kohlbacher samen met de Stichting Erfgoed Eisden een heel brede en integrale erfgoedwerking nastreeft”, zegt  Fons Dierickx, voorzitter van Heemkunde Vlaanderen. “Zowel wat onderwerpen betreft als de manier waarop dit gebeurt. En dit heel dikwijls in samenwerking met diverse partijen. Hij is al meer dan vijftig jaar actief met het behoud, de bescherming, de bestudering en de ontsluiting van de geschiedenis van zijn streek en in het bijzonder van het ‘mijnverleden’.”

Kohlbacher bleef bescheiden bij het in ontvangst nemen van de prijs: ’Eigenlijk is dit eremerk van jullie allemaal. Kom binnenkort eens een kijkje in het Museum van de Mijnwerkerswoning en zeg dat u van op de heemdag komt en dan krijgen jullie een gratis rondleiding.’


Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Evenementen.