Jaar van het Dorp: ‘Vier dorpen, één stad. De grenzen van de Faluintjes’

Op 1 januari 1977 werden de Faluintjesgemeenten Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel ondanks groot protest toegevoegd aan Aalst. In de nasleep van deze gemeentefusies werd in 1978 het Jaar van het Dorp ingericht. Ter voorbereiding van het herdenkingsjaar 2018 organiseert Heemkunde Vlaanderen samen met heemkring De Faluintjes, Erfgoedcel Aalst en het Centrum Agrarische Geschiedenis een drieledige activiteit.

In 1978 organiseerden gemeentelijke werkgroepen heel wat activiteiten met als doelstellingen het herwaarderen van het waardevolle dorpseigene, het uitbouwen van een volwaardige dorpsgemeenschap, het ijveren voor een dorpsgericht gemeentebeleid en het bijdragen tot een deskundig plattelandsbeleid.

Lezing en panelgesprek

Tijdens de lezing Een jaar als geen ander. Het Jaar van het Dorp (1978) van Chantal Bisschop (CAG) verneem je alles over het ontstaan en het doel van dit bijzondere jaar. Deze lezing focust op het globale verhaal van bovenaf, met onder meer aandacht voor de context, de rol van de Boerenbond, de successen maar ook de kritiek en de invloed tot op vandaag.

Na de lezing volgt een panelgesprek met vier bevoorrechte getuigen: Marc De Bie (Baardegem), Fons Dierickx (Herdersem), Arnold van de Perre (Meldert) en Fred Van Biesen (Moorsel). Zij speelden in 1978 een actieve rol in hun eigen deelgemeente en zijn vandaag nog steeds begaan met het lokale erfgoed. De moderator van dit panelgesprek is Chantal Bisschop (CAG).

Een tentoonstelling met foto’s, oude affiches en ander waardevol beeldmateriaal roept de sfeer van toen op. Deze expo is vrij toegankelijk van 10u tot 18u.

Al deze activiteiten gaan door in de Raadzaal van het Oud Gemeentehuis van Moorsel, de plaats waar de acties rond het Jaar van het Dorp in de Faluintjes begonnen.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Studiedagen.