Inventaris bouwkundig erfgoed

Tijdens de maand september kwam het uitgebreid aan bod in de media: de inventaris van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen werd – na meer dan dertig jaar inventarisatiewerk – juridisch vastgesteld. Voor het eerst is er nu een eenduidige en overzichtelijke lijst bepaald van het in Vlaanderen gebouwde patrimonium met erfgoedwaarde. Begin oktober trad het besluit tot vaststelling in werking door de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. Zo werd de inventaris een volwaardig beleidsinstrument.

Door veel heemkundigen werd het nieuws over de vaststelling van de inventaris enthousiast onthaald. Wanneer historisch waardevolle gebouwen in het verleden met afbraak bedreigd werden, was het immers vaak erg moeilijk om op een objectieve manier de erfgoedwaarde ervan aan te tonen. De vastgestelde inventaris lijkt daarom een ideaal instrument om de slagkracht van lokale erfgoedzorgers te vergroten. Tegelijk bleven veel heemkringen en lokale erfgoedverenigingen nog met veel vragen en onduidelijkheden zitten omtrent de inventaris bouwkundig erfgoed. In dit artikel proberen we ook de mogelijkheden en beperkingen van dit instrument te belichten vanuit het perspectief van de lokale erfgoedvrijwilliger.

Dat deze lokale erfgoedvrijwilligers een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de inventaris en de verdere uitbouw ervan, beseft ook het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), dat verantwoordelijk is voor het beheer van de inventaris bouwkundig erfgoed. Els Hofkens en Leen Meganck, respectievelijk afdelingshoofd Onderzoek Bouwkundig Erfgoed en Landschap en erfgoedonderzoeker bouwkundig erfgoed bij het VIOE, werden bereid gevonden om voor dit artikel de nodige toelichting te geven. Hun boodschap: “Alle suggesties om de informatie in de inventaris te verbeteren of aan te vullen, zijn bijzonder welkom. We zullen alle bijdragen dan ook grondig bekijken en, waar mogelijk, toevoegen aan de inventaris. Het is echter niet altijd mogelijk om alle aangeleverde informatie stante pede te verwerken en op te nemen. Soms is het dus nodig om wat geduld te oefenen…”

Lees het volledige artikel in de nieuwe Binnenkrant (2009 – nr. 4) (pdf)

Foto: Luc Desager – Erf-goed.be

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Varia.