Interview Cor Vanistendael op Klara

Naar aanleiding van zijn artikel in het eerste nummer van Tijd-Schrift was Cor Vanistendael op vrijdag 13 januari te gast in het radioprogramma Babel op Klara. In een gesprek met presentator Kurt Van Eeghem ging hij dieper in op de dansmuziek en de balcultuur op het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw.

In zijn artikel in Tijd-Schrift gebruikte Vanistendael de casus van Le Concert in Aalst om de internationale culturele transfers van dansmuziek in die periode te bespreken. Le Concert kan beschouwd worden als een vrij typisch voorbeeld van een burgerlijke muziekvereniging aan het begin van de 19de eeuw. De zeer diverse achtergrond van de leden stelde nieuwe eisen aan de werking en organisatie van specifieke activiteiten. Het duidelijkst wordt dit proces geïllustreerd door het stijgend belang van bals ten opzichte van concerten in de besproken periode.

Vaak worden deze muziekverenigingen beschouwd als de in relatieve beslotenheid opererende erfgenamen van oudere gilden-orkesten. Op die manier worden ze ook in verband gebracht met het begrip ‘traditie’, hetgeen een zekere continuïteit suggereert. In zijn artikel besluit Vanistendael echter dat de muzikale smaakvorming bij burgerlijke concertverenigingen in de besproken periode hoofdzakelijk de stempel droeg van internationale invloeden. Over de invloed van lokale muziek- of danstradities, worden in de archieven weinig of geen aanwijzingen teruggevonden.

Je kunt het interview met Cor Vanistendael herbeluisteren op de website van Klara.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Tijd-Schrift.