Internationaal vredessymposium

Op maandag 4 november 2013 zal de Vlaamse overheid een internationaal vredessymposium organiseren in Brussel. Op het symposium wil het Nobelprijswinnaars voor de Vrede samenbrengen met beleidsmakers, wetenschappers en specialisten uit de praktijk.

Met het symposium wil de Vlaamse overheid de bijdrage van de wetenschap als katalysator voor de vrede vastpinnen op de internationale agenda en beleidsaanbevelingen formuleren voor intergouvernementele organisaties en instellingen. Tegelijkertijd wil het daarmee de banden tussen beleidsvorming, wetenschap en praktijk aanhalen.  Daarnaast willen we ook de maatschappelijke valorisatie van de wetenschap benadrukken.

Thematisch zal de aandacht gaan naar de bijdragen van de wetenschap aan traumabehandeling en transformatie. ‘Trauma’ verwijst in deze context naar conflict- en rampengerelateerde psychologische trauma’s en post-traumatische stoornissen. De wetenschappelijke literatuur leert dat een snelle en doelgerichte traumabehandeling van slachtoffers van conflicten noodzakelijk is om te vermijden dat de geleden psychologische schade onomkeerbaar is.

‘Transformatie’ is de overkoepelende benaming voor multidisciplinaire interventies die bijdragen tot de structurele wederopbouw of heroriëntering van samenlevingen die door periodes van een intens conflict zijn gegaan. Concreet gaat het over de directe inzet van onder meer onze economisch, juridisch, administratief en maatschappelijk kapitaal voor de grondige heroriëntering van deze samenlevingen.

Opgelet: de voertaal op het symposium is Engels!

Inschrijven en meer informatie vind je via www.peacesymposium.beOn the eve of the commemoration of the Great War, the Government of Flanders is organizing a high-profile International Peace Symposium in Brussels.

Nobel Peace Prize Laureates, policymakers, scientific experts and practitioners will share their experiences, views and expertise on the central theme of ‘Science for Peace’. They will examine how science can contribute to the effective recognition and addressing of traumas inflicted by war, armed conflicts, natural catastrophes and other large-scale calamities, and to the transformation of societies in (post) conflict or (post) disaster situations.

The aim of the Symposium is to place the contribution of science as a catalyst for peace high on the international agenda. We would also like to seize this opportunity to forge closer links between policy, science and everyday practice and to emphasize the societal valorisation of science.

Organized on the eve of the commemoration period (2014-2018), the Symposium provides a unique opportunity of sending a universal message of peace to the world.

The International Peace Symposium is an initiative of the Government of Flanders, organized by the Flemish Department of Foreign Affairs.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Varia.