Intergenerationeel werken in de erfgoedsector

Eind 2009 organiseerde het steunpunt FARO een studiedag over intergenerationeel werken in de erfgoedsector. Een van de conclusies was dat er een referentiekader ontbrak voor wat intergenerationeel werken kan betekenen voor erfgoedwerkers. Die vaststelling vormde de aanleiding tot een denk- en doetraject met enkele erfgoedorganisaties, waaronder Heemkunde Vlaanderen. De bedoeling was om, op basis van praktijkervaringen, te verkennen wat intergenerationeel werken zou kunnen betekenen voor erfgoedwerkers en om een aantal aandachtspunten en richtlijnen te formuleren voor wie het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden in het cultureel erfgoed belangrijk vindt. Op basis van de resultaten van dit traject werd nu het rapport ‘Rewind & Fast Forward. Intergenerationeel werken in de cultureel-erfgoedsector’ gepubliceerd.

Dit rapport heeft een dubbel doel. In de eerste plaats willen de auteurs, Hildegarde Van Genechten en Gregory Vercauteren, een referentiekader aanreiken voor intergenerationeel werken in de erfgoedsector. Hiervoor wordt in het eerste, meer theoretische hoofdstuk stilgestaan bij een aantal concepten en actuele maatschappelijke discussies. Eerst wordt bekeken wat de term ‘generatie’ precies betekent. Daarna wordt belicht hoe intergenerationeel werken vandaag in andere sectoren wordt ingevuld om dan vervolgens te verkennen wat intergenerationeel werken kan betekenen voor erfgoedwerkers. De auteurs zien intergenerationeel werken daarbij als een krachtig leerproces voor de betrokkenen.

Het eerste hoofdstuk wordt afgerond met een paragraaf over levenslang en levensbreed leren. Naast de theorie willen de auteurs in dit rapport ook concrete perspectieven aanreiken voor erfgoedwerkers die een intergenerationele werking willen uitbouwen. In het tweede hoofdstuk belichten ze daarom een aantal manieren om de intergenerationele ontmoeting en dialoog te faciliteren. En omdat intergenerationeel werken toch vooral een kwestie van doen is, geven ze in dit deel ook een heel aantal praktijkvoorbeelden mee.

Download:
Rewind & Fast Forward. Intergenerationeel werken in de cultureel-erfgoedsector (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.