Insolvente Boedelkamer

De Antwerpse archieven van de ‘Insolvente Boedelkamer’ zijn opgenomen in het Register van het Geheugen van de Wereld. Dat is de lijst van topstukken en collecties documentair erfgoed van wereldniveau dat door de UNESCO wordt erkend. De Insolvente Boedelkamer is een collectie van meer dan 150 archieven, ondergebracht in het Felixarchief in Antwerpen. Volgens de UNESCO levert de Antwerpse archievencollectie een unieke bijdrage tot de kennis van de internationale relaties en de handelscontacten tijdens de vroeg-moderne periode (1500-1800).

De archieven van de Insolvente Boedelkamer zijn een unieke collectie van documentair erfgoed. In de 16de eeuw was Antwerpen één van de belangrijkste metropolen van de wereld. De rijkdom van de stad was gebaseerd op de internationale handel, het bankwezen en de communicatie, vooral tijdens de regering van Keizer Karel. Wegens de groei van de internationale handel werd in Antwerpen een speciale instelling opgericht. Om de belangen van crediteurs en klanten te beschermen, beval de Antwerpse gemeenteraad om vanaf 1518 alle documenten, briefwisseling, archieven en bezittingen van de “insolvente” of gefailleerde personen of bedrijven in beslag te laten nemen en verder te laten beheren door een ambtenaar van justitie.

Dat resulteerde door de eeuwen heen in een enorme collectie van meer dan 150 archieven. De “insolvente” personen en bedrijven opereerden op een internationale schaal. Dat betekent dat de hele collectie een uniek beeld geeft van de internationale en intercontinentale relaties en contacten in de 16de, 17de en 18de eeuw. Zowel nationaal als internationaal zijn deze archieven de omvangrijkste en rijkste in hun soort voor de vroeg-moderne wereldgeschiedenis. Deze bronnenreeksen bevinden zich in het Felixarchief/Stadsarchief van Antwerpen, waar ze in optimale omstandigheden worden bewaard.

Het UNESCO-programma voor het “Geheugen van de Wereld” is gericht op de wereldwijde sensibilisering voor het belang van roerend erfgoed en voor de bescherming, het behoud en beheer en de ontsluiting van waardevolle archieven en bibliotheekcollecties. Het “Register van het Geheugen van de Wereld” is het exclusieve uithangbord van dit brede UNESCO-programma. In 2001 werden al met succes de bedrijfsarchieven van Officina Plantiniana (de Plantijn – Moretus uitgeverij te Antwerpen) voorgesteld en op de lijst opgenomen. Dit jaar werden 35 nieuwe collecties erkend door de UNESCO. Dat brengt het totaal op 193.

Externe link: Memory of the World (UNESCO)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Internationaal.