Ieperse vlaggen

Heel wat verenigingen dragen sinds mensenheugenis hun vlag hoog in het vaandel. Vlaggen zijn belangrijke stukjes erfgoed voor verenigingen en voor de hele gemeenschap. Ze vertellen een kleurrijk verhaal over de geschiedenis, de waarden en de inspiratie van een vereniging. Een nieuwe brochure, gepubliceerd door Erfgoedcel CO7, geeft tips om vlaggen te bewaren, zodat ze nog vele generaties kunnen blijven voortbestaan in je vereniging.

Vaak krijgen deze stukken textiel immers niet de aandacht die zij verdienen. De bewaringstoestand is net zo min optimaal. Vlaggen hebben nochtans heel wat potentieel: ze spreken de mensen niet alleen aan omdat ze kleurig en mooi zijn, ze vertellen ook een verhaal van mensen, van verenigingen, van een sociaal netwerk, van gedeeld plezier. Bovendien is een vlag aanwezig op alle belangrijke momenten uit het verenigingsleven: bij optochten, leden- en dorpsfeesten, begrafenissen van leden…

Erfgoedcel Ieper startte in 2007 een project rond Ieperse verenigingsvlaggen, in samenwerking met de Stedelijke Musea Ieper en het Stadsarchief Ieper. De erfgoedcel maakte een inventaris op van de Ieperse verenigingsvlaggen en verzamelde informatie over vlaggen. Bijna 400 verenigingsvlaggen werden opgespoord, gefotografeerd en beschreven. Deze vlaggen kan je nu virtueel doorsnuisteren op iepersevlaggen.be. Je vindt er ook meer informatie over de geschiedenis, symboliek, fabricatie en het gebruik van vlaggen.

Erfgoedcel CO7 volgde dit vlaggenproject verder op: ze voltooide de website en publiceerde een ‘wat en hoe-boekje’ met tips om vlaggen goed te bewaren. Je kunt deze brochure gratis downloaden op iepersevlaggen.be.

Download: Wat en hoe boekje – Vlaggen (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Websites.