Honderd jaar Eerste Wereldoorlog in het teken van vrede

Vorige week stelde het Vlaams Vredesinstituut het nieuwe onderzoeksrapport ‘Honderd jaar Eerste Wereldoorlog in het teken van vrede’ voor. Het rapport gaat dieper in op de doelstelling van de Vlaamse overheid om de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog in het teken van vrede te plaatsen, en onderzoekt hoe deze doelstelling gerealiseerd kan worden. Daarbij komen zowel concrete ideeën voor de praktijk van de herdenking, als een aantal cruciale uitgangspunten aan bod.

Voor het onderzoek vertrok het Vredesinsituut vanuit twee benaderingen. De eerste benadering wilde nagaan hoe het herdenkingsproject, in de concrete praktijk, een vredesgedachte kan uitdragen. Er dringen zich in dit verband immers een aantal vragen op, zoals welke methodes, vormen en technieken het best aangewend kunnen worden om deze doelstelling te realiseren, en of er een andere aanpak vereist is in de verschillende luiken van het project. Om deze vragen te beantwoorden werd een beroep gedaan op de expertise die in Vlaanderen en België aanwezig is, bijvoorbeeld over het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog, het herinneringstoerisme, en herinneringseducatie en vredesopvoeding in het onderwijs.

Ten tweede ging dit onderzoek ook uit van een kritische benadering, waarmee bedoeld wordt dat het rapport op zoek gaat naar de kritische randvoorwaarden waaronder overheden op een historisch en normatief verantwoorde manier vorm kunnen geven aan hun herdenkingspolitiek. Grootschalige herdenkingsengagementen, waarbij overheden er naar streven om de oorlogsherinnering op een actueel relevante manier in te zetten, zijn immers niet vanzelfsprekend. Niet alleen is oorlogsherdenking omwille van de diversiteit aan verschillende tradities en praktijken een complex fenomeen, historici hebben in het recente verleden hun scepsis laten blijken ten aanzien van de manier waarop de huidige ‘hausse in de herinnerings- en erfgoedcultuur’ vorm krijgt in onze samenleving. Een kritische reflectie hierover was dan ook onontbeerlijk.

Download: Honderd jaar Eerste Wereldoorlog in het teken van vrede (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.