Hoe schrijf ik een historisch verantwoorde tekst?

Heemkunde Vlaanderen organiseert in 2011 drie cursusreeksen ‘Hoe schrijf ik een historisch verantwoorde tekst?’. Deze reeksen vinden plaats in Halle (maart 2011), Hasselt (mei 2011) en Lint (oktober-november 2011).

Update 26/04: de reeks in Hasselt is volledig volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Met telkens een andere historische bron als vertrekpunt overlopen we de verschillende stappen die je moet zetten om tot een verantwoorde historische tekst te komen. Hoe zoek en definieer je een interessant onderzoeksonderwerp? Hoe zoek je informatie in literatuur en archieven?

Hoe formuleer je je onderzoeksresultaten in een interessant artikel? Waar zoek je illustratiemateriaal? Mag je alles publiceren? Welke mogelijkheden zijn er om te publiceren? Kortom, hoe schrijf je als niet-historicus een leesbaar historisch artikel?

1. Stads- en dorpsgeschiedenis op de plannen van Jacob van Deventer

De oudste kaarten van onze steden en dorpen dateren uit de 16de eeuw. Deze documenten zijn niet enkel mooie plaatjes of collector’s items, maar bevatten tevens een schat aan informatie die vaak méér ‘zegt’ dan met woorden kan worden weergegeven. Hier zullen we de aandacht vestigen op een unieke reeks stadsplannen van de steden uit de Nederlanden, die in de jaren 1550-1560 werden vervaardigd door Jacob van Deventer. Deze nauwkeurig opgemeten kaarten zijn van onschatbare waarde voor de reconstructie van het middeleeuwse en vroegmoderne landschap van heel wat steden en dorpen.

Spreker: Dr. Bram Vannieuwenhuyze (K.U.Leuven)
Data: 3, 17, 24 en 31 maart 2011
Locatie: Kunstacademie De Meiboom in Halle
I.s.m. Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Hallensia

2. Archieven van het kadaster als bron voor lokale landschapsgeschiedenis

Omstreeks 1840 brachten verschillende administraties België in kaart. De diensten van het kadaster moesten de gemeentegrenzen vaststellen, de onroerende goederen opmeten en de waarde ervan vaststellen, het leger moest voorzien in stafkaarten, en de gemeentebesturen moesten de buurtwegen in kaart brengen. Hun rapporten en kaarten zijn nu gesneden brood voor wie het landschap in de eerste helft van de negentiende eeuw wil reconstrueren.

Spreker: Rombout Nijssen (Rijksarchief Hasselt)
Data: 3, 10, 17 en 24 mei 2011
Locatie: Rijksarchief Hasselt
I.s.m. Heemkunde Limburg

3. Strafdossiers en epuratiedossiers als bronnen voor de lokale geschiedschrijving over WOII

Tijdens de bestraffing van collaboratie door het militaire gerecht na de Duitse bezetting (1940-44), werd een omvangrijk repressiearchief gevormd. De individuele strafdossiers van belangrijke lokale spelers (zoals oorlogsburgemeesters), zijn vandaag een eersterangsbron voor de studie van collaboratie, repressie en lokale bezettingsgeschiedenis in bredere zin. Hetzelfde geldt voor de administratieve epuratiedossiers, die voortkwamen uit de tuchtonderzoeken naar ‘onvaderlands gedrag’ gevoerd door de Belgische administraties en overheden. Deze gerechtelijke en administratieve dossiers, zijn echter bij uitstek bronnen waarmee met grote omzichtigheid en zin voor historische kritiek moet worden omgesprongen.

Spreker: Dr. Nico Wouters (Univ. Antwerpen)
Data: 18 en 25 oktober en 8 en 15 november 2011
Locatie: Museum ‘Den Aker’ in Lint (oranjerie van het gemeentepark)
I.s.m. Heemkundige Kring Eugeen Goeyvaerts

Praktisch

Meer details over de verschillende lessen vind je in deze bijlage (pdf). De lessen vinden telkens plaats van 19.00 tot 21.30 uur. Deelname kost 8 euro voor de volledige reeks of 3 euro per les. Het is aan te raden de volledige reeks te volgen omdat er voortgebouwd wordt op de vorige lessen. Bij het inschrijvingsgeld hoort cursusmateriaal en een drankje. Inschrijven is verplicht en kan via onderstaand formulier, door een mailtje te sturen naar daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be, per post (Daphné Maes, Heemkunde Vlaanderen, Zoutwerf 5, 2800 Mechelen) of op 015/20.51.74. Na bevestiging van je inschrijving mag je het bedrag overschrijven op het rekeningnummer 068-2218590-33 van Heemkunde Vlaanderen met als vermelding ‘Cursusreeks historische tekst’.

Inschrijvingsformulier

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Vorming.