Hoe schrijf ik een historisch verantwoord artikel?

Jaarlijks worden honderden pagina’s onderzoek gepubliceerd in de vele tientallen heemkundige en historische tijdschriften die Vlaanderen rijk is. Deze vele bijdragen vormen de schriftelijke neerslag van vele uren onderzoek dat werd gevoerd in archieven, bibliotheken en documentatiecentra. Het hoeft geen verbazing te wekken dat de kwaliteit van deze artikelen sterk van auteur tot auteur kan verschillen. Deze kwaliteitsverschillen hebben meestal niets te maken met het onderzoek zelf. Het betreft hoofdzakelijk de manier waarop het onderzoek aan het lezerspubliek wordt voorgesteld. Deze bijdrage is een pleidooi om meer aandacht te schenken aan de voorbereiding en redactie van artikelen. Uiteindelijk komt een dergelijke aanpak zowel de auteur, het tijdschrift als de lezer ten goede. De kwaliteit van een artikel wordt immers niet alleen bepaald door het feit of de auteur de bronnen correct of verkeerd heeft geïnterpreteerd. Ook de opbouw en de structuur van een artikel is bepalend voor de kwaliteit.

Een exacte definitie van een goed artikel bestaat niet. In mijn ogen onderscheidt een goed artikel zich van de rest door de aandacht die werd geschonken aan de opbouw en contextualisering van het onderzoek vóór het op papier werd gezet. Een ‘historisch verantwoord artikel’ stelt een aantal inhoudelijke en vormelijke eisen aan een tekst. Dergelijke vereisten roepen wellicht bij sommigen onmiddellijk het (doem)beeld op van lange methodologische uitwijdingen of tientallen verwijzingen in voetnoten. Niets is echter minder waar. Zonder dat men het beseft heeft een auteur vaak alle troeven in handen om een goed artikel te schrijven. In onderstaande bijdrage worden een aantal punten benadrukt waar je als auteur aandacht kan aan schenken die zowel de inhoudelijke boodschap, structuur en leesvriendelijkheid van je bijdrage ten goede komen.

Lees het artikel (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Onderzoek.