Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek?

Op vrijdag 25 november organiseert SOMA, in samenwerking met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, een seminarie over ‘Privacy en historisch onderzoek’. Het seminarie is bedoeld voor archivarissen, professionele en amateurhistorici, heemkundigen, genealogen, museummedewerkers, studenten…

De Privacycommissie is sinds een aantal jaren erg bekommerd over het thema ‘privacy en onderzoek’. In 2010 werd in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap een grootschalig colloquium georganiseerd over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De commissie bracht intussen ook een tweetal handige brochures uit, bedoeld voor sociale en biomedische wetenschappers.

Het gloednieuwe vademecum dat op 25 november zal worden voorgesteld, behandelt specifieke vragen over privacy en historisch onderzoek. De tekst is het uitvloeisel van een enquête die in 2008 werd uitgevoerd door het SOMA en de Privacycommissie. Willem Debeuckelaere, voorzitter van de commissie, zal het vademecum toelichten. Het seminarie wordt ingeleid door Dirk Luyten (SOMA), met enkele reflecties van op het terrein, voornamelijk gebaseerd op recent onderzoek in het kader van het project ‘European Holocaust Research Infrastructure’ (EHRI).

Het seminarie begint om 14u30 in de conferentiezaal van het SOMA (Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel). Inkom gratis, maar gelieve aan te melden via 02/556.92.11 of cegesoma@cegesoma.be.

Download het vademecum: Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Studiedagen.