Historische kaarten digitaal ontsloten. MAGIS Brugge als voorbeeld van digitale kaartanalyse met Quantum GIS

Van heel wat steden, gemeenten, dorpen en plattelandsgebieden bestaan historische kaarten. Ze worden zorgvuldig bewaard in archieven en bibliotheken, maar ook regelmatig gepubliceerd in fraaie historische boeken. Tegenwoordig worden ze ook meer en meer online ontsloten. Dat is een goede zaak, want zo krijgt men veel sneller en efficiënter toegang tot dit prachtig stukje historisch erfgoed. De meeste applicaties maken het bovendien mogelijk om in en uit te zoomen en zo de vele details te ontdekken. Toch is er net op dit punt nog veel progressie te maken: hoe weet je immers welke details een historische kaart bevat (en welke niet)? Zelden wordt de complexe inhoud van zo’n historische kaart ontsloten. Dat is het doel van het lopende MAGIS Brugge-project. In dit artikel zetten we kort de ontstaanscontext, de doelstellingen, de uitwerking en de toekomstperspectieven van dit pioniersproject uiteen.

Lees het artikel (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Ontsluiting.