Het verhaal achter het beeld – Historisch onderzoek naar de beeldende kunsten

Namen van kunstenaars associëren we nagenoeg onmiddellijk met hun kunstproductie. We staan er evenwel zelden of nooit bij stil dat er daarnaast heel wat documenten bestaan die gerelateerd zijn aan de totstandkoming van die kunstwerken, zoals ontwerpschetsen, drukproeven, briefwisseling, subsidiedossiers, draaiboeken, notities, enzovoort. Archiefbank Vlaanderen presenteert enkele interessante kunstarchieven per provincie die verder onderzocht kunnen worden door heemkundigen of die als inspiratiebron voor valorisatie van kunsterfgoed kunnen dienen.

Lees het artikel (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Ontsluiting.