Het domein van de abdij Lobbes in Waas door Mark de Wree

Reeds in de 9de eeuw bezat de abdij van Lobbes aan de Samber een hoeve met akkerland te Tielrode (Temse, Oost-Vlaanderen), en oefende er rechten uit over de plaatselijke kerk en een aantal afhankelijke landbouwexploitaties. Ze kon er – vanaf 889 – ook tienden heffen, net als in het naburige Ham en Nutbeke (Hamme, Oost-Vlaanderen).

Dit boek reconstrueert de oorsprong, samenstelling, exploitatie, ligging en evolutie van het middeleeuwse abdijdomein van Lobbes te Hamme en Tielrode; en kadert deze elementen binnen de ecologische en historische context van de streek en de abdij. Het lokaliseert niet alleen met grote nauwkeurigheid de plaatselijke abtsheerlijkheid en zijn tiendrechten, maar onthult ook de ligging van de Karolingische kern van het abdijdomein te Tielrode, het dorp met de – in geschrifte – vroegst geattesteerde kerk in Waas.

Een uitgebreid aanvullend hoofdstuk verschaft bovendien een verhelderend inzicht in de sequentie en de wijze waarop terreinen op de Wase cuesta vanaf de vroege middeleeuwen tot het einde van de grote ontginningen (circa 1300) in cultuur gebracht werden. Gedetailleerde kaarten van de domeinelementen van Lobbes in Hamme en Tielrode, aangevuld met talrijke afbeeldingen van artefacten, handelingen en landschappen verwijzend naar de historische context en de rol van de abdij in deze dorpen, illustreren dit – op het vlak van haar bijdrage tot de kennis van de vroegste geschiedenis en historische geografie van Waas – openbarend boek.

Tijdelijk aanbod geldig tot 15 september 2018: 29 €/ex. (excl. verzendkosten) bij wijze van voorintekening. Stuur daartoe een t.a.v. info@idcollectief.be of marc.de.wree@telenet.be met vermelding van naam, adres en aantal gewenste exemplaren en stort het overeenstemmende bedrag op BE76 0682 2523 1195 van ID+COLLECTIEF met vermelding van ‘Lobbes in Waas’ en uw emailadres. Bij voorintekening zal u worden uitgenodigd op de
boekpresentatie annex tentoonstelling die zal doorgaan in oktober 2018 te Hamme. Eventuele verzendkosten worden u op verzoek meegedeeld.

Auteur: Mark de Wree

Organisatie: Heemkring Osschaert vzw- museum Van Bogaert-Wauters en ID+Collectief

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Heemkundig nieuws.