Het Dagelijks Boek

In 2007 was de reizende tentoonstelling ‘Het Dagelijks Boek’ te zien in bibliotheken in Vlaanderen en Nederland. Bij die tentoonstelling hoorde een website waarop de tentoongestelde boeken in gedigitaliseerde vorm integraal konden worden doorbladerd.

Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft deze website nu omgevormd tot een permanente online-tentoonstelling, waar alle boeken, teksten en mediacreaties blijvend zijn te ontdekken.

De virtuele tentoonstelling Het Dagelijks Boek. 17de-eeuwse lectuur anders bekeken toont twaalf boeken die in Vlaanderen gedrukt werden in de 17de eeuw. Door hun onderwerp, hun vaak bescheiden vormgeving en de (volks)taal waarin ze geschreven werden, bereikten ze een groot publiek en gaven ze vorm aan het dagelijks leven. Vandaag worden ze bewaard in onze belangrijkste erfgoedbibliotheken.

Op de tentoonstelling worden ze niet alleen in hun context geplaatst, maar door de medewerking van twaalf al dan niet bekende Vlamingen ook in een actueel perspectief.

www.hetdagelijksboek.be

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Websites.