Het belang van een sterk draagvlak. Lokale erfgoedraden in Vlaanderen

In de vorige twee bijdragen over lokale erfgoedraden hebben we tips en voorbeelden gegeven hoe je een goed advies kunt formuleren. In deze derde en laatste bijdrage staan we stil bij het draagvlak van je erfgoedraad en hoe je dit kunt vergroten.

Als adviesraad werk je nooit voor jezelf. Het voornaamste doel van een erfgoedraad is om het beleid te ondersteunen en te adviseren. Maar erfgoedraden nemen ook andere taken op zich: overleg tussen aangesloten leden, de organisatie van een Erfgoeddag of een Open Monumentendag, infomomenten tot zelfs vorming. Ook in deze activiteiten werkt een erfgoedraad niet voor zichzelf, maar ten dienste van de bevolking of de verenigingen. Juist omdat je als adviesraad werkt voor het beleid, de verenigingen en de bevolking, is het belangrijk dat deze groepen op de hoogte zijn van je werking, het belang ervan erkennen en je ook ondersteunen. Op de volgende bladzijden bespreken we hoe je de relaties met deze drie groepen kunt vormgeven en versterken. Hierbij hebben we ons gebaseerd op Advies-GPS. Routeplanner voor je adviesraden, een recente publicatie van de Wakkere Burger. Verder hebben we gesprekken gevoerd met vier voorzitters van een erfgoedraad (zie kader). Hun goede raad en praktijkverhalen hebben we verwerkt in de tekst. Concrete tips en citaten vind je in de kadertekstjes.

Lees het artikel (pdf)

 

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Beheer en organisatie.