Herwaardering van de Lieve

Verschillende erfgoedverenigingen en heemkringen uit Oost- en West-Vlaanderen organiseren op zaterdag 21 mei een studiedag rond de herwaardering van de Lieve. Dit middeleeuwse scheepvaartkanaal werd in de 13de eeuw gegraven als verbinding van de Gentse haven met Damme, het Zwin en de zee. De Lieve kreeg een havendok in Gent (de Lievekom), diverse rabotten (keersluizen) en een aftakking naar Eeklo. In de 19de eeuw ging een deel van de Lieve op in het Schipdonkkanaal, dat in de toekomst mogelijk wordt omgevormd tot containerkanaal. In diverse vormen is de loop van de Lieve bewaard gebleven, maar belangrijke onderdelen zijn acuut bedreigd. Tijdens de studiedag worden het verleden en de hedendaagse toestand van De Lieve belicht, en wordt gepleit voor de bescherming en valorisatie van dit topstuk van de Vlaamse historische waterwegeninfrastructuur.

Programma studiedag

09u30: Onthaal & koffie
10u00: Inleiding door Dirk Buys
10u10: Achtergrond van de studiedag door Michel Vandenbroeck
10u20: De Lieve van Gent tot Stoktevijver door Jozef Van de Veire
10u40: Het Schipdonkkanaal door Paul Van de Woestyne
11u00: De Lieve in Moerkerke en Damme door Caroline Terryn
11u20: Pauze
11u40: De Lieve en het Vlaamse watererfgoed door Eric Van Hooydonk
12u00: Debat met Schepen Tom Balthazar (Gent), Schepen Joachim Coens (Damme), Schepen Nick Mouton (Lovendegem), Karlijn Deene van het kabinet van Minister Geert Bourgeois en Eric Van Hooydonk
13u00: Slottoespraak door Christophe Peeters, Voorzitter van het Havenbedrijf Gent en broodjeslunch

Namiddag: fiets- en wandelzoektocht (start: Heemkundig Museum Vroonstalle, afstand 7,5 km) of geleid bezoek aan de Lieve in de Wondelgemse Meersen.

In overleg met de organisatoren heeft koepelorganisatie Watererfgoed Vlaanderen ook een memorandum voor de redding van de Lieve opgesteld. Het wijst op het unieke historische belang van het kanaal en vraagt dringend efficiënte maatregelen voor de redding en de valorisatie ervan. De ontwerptekst (pdf) kan door besturen, verenigingen en particulieren worden onderschreven.

De studiedag vindt plaats in School Mariavreugde (Vinkeslagstraat 2, 9032 Wondelgem). Inschrijven kan door 7,50 euro te storten op BE15 4471 5034 1130 van DF Wondelgem, met vermelding ‘Studiedag Lieve, naam en adres’. Organisatoren zijn de Heemkundige Historische Kring Vroonstalle (Wondelgem), het Davidsfonds Wondelgem, het Buurtcomité Tupe te Goare en de Wondelgemse Wandelvogels. De dag wordt o.m. ondersteund door Stad Gent, Heemkring ’t Zwin Rechteroever Damme en Watererfgoed Vlaanderen. Meer info bij Nadine Lenssens.

Lees meer: dossier ‘De Lieve’ op watererfgoed.be

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Studiedagen.