Herman Delaunoisprijs

De Koninklijke Vereniging voor Natuur- & Stedenschoon (KVNS) reikt in 2010, bij haar eeuwfeest, de vierjaarlijkse Prijs Herman Delaunois uit. Dit jaar staat de prijs in het teken van de (vroege) geschiedenis van de natuurbeleving en/of milieubeweging in België in de 19de-20ste eeuw.

Daarbij kan onder meer worden gedacht aan een studie over de KVNS zelf, een collectief portret van de eerste ‘natuurbeschermers’ (hun relaties met kunstenaarsmilieus, hun politieke en levensbeschouwelijke opvattingen, de instrumenten waarvan zij zich bedienden…), een synthese over de ontstaansgeschiedenis van de natuurbeweging in België, een studie over de ‘institutionalisering’ van de natuurbescherming (de verenigingen die deze natuurbescherming op zich namen), een monografie over de verbeelding van de natuur in het zich verstedelijkende België, een studie van ecologisch-historische aard (bijvoorbeeld over de vroege milieuwetgeving).

Telkens gaat het erom te tonen hoe de natuur- en milieubeweging zich ontplooiden en welke opvattingen over natuur en milieu daarbij werden beleefd en verdedigd. Het werkterrein is België, maar het perspectief kan breder Europees zijn (de vergelijkbare dynamieken in andere Europese landen, de internationale contacten van de ‘natuurbeschermers’ …).

Meer info en het volledige reglement vind je op kvns.be. Kandidaturen kunnen ingestuurd worden tot 1 juni 2010.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Varia.