Heiligen in veelvoud

Op vrijdag 17 december 2010 organiseert het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) in het vormingscentrum Guislain in Gent de studiedag ‘Heiligen in veelvoud’. De studiedag staat in het teken van gipsen devotiebeelden, het nog maar zelden onderzocht en als minderwaardig beschouwd religieus erfgoed dat toch alomtegenwoordig is. Het CRKC wil hiermee een eerste stap zetten naar de (her)waardering en het behoud van dit bijzondere religieus erfgoed.

Er is in Vlaanderen of Brussel wellicht geen kerk, kapel of klooster te vinden waar niet minstens een ‘plaasteren’ heiligenbeeld staat opgesteld. Ook in veel huiskamers heeft een gipsen Mariabeeldje de ereplaats op de schouw of op de kast behouden. Veel van deze beelden vormen nog steeds het voorwerp van verering en gebed. Andere behoren tot het ‘heilig’ decorum van het kerkgebouw of de kapel. Sinds het tweede Vaticaans Concilie (1962-65) werden deze beelden echter meer en meer uit het versoberde kerkinterieur verwijderd en – in het beste geval – naar stoffige kerk- of pastoriezolders verbannen.

Devotiebeelden in gips worden doorgaans als minderwaardig beschouwd. Ze worden vaak omschreven als religieuze ‘kitsch’. Het zijn industriële serieproducten, die vanaf het midden van de 19de eeuw in groten getale op de markt kwamen en massaal werden verspreid. Toch zijn ze kinderen van hun tijd. Ze zijn de exponenten van het katholieke reveil van de 19de en 20ste eeuw. Ze getuigen van een glorieuze maar strak geleide Kerk en van een volkse, sterk doorgedreven devotiecultuur. Tot op vandaag zijn ze dragers van geloof. Historische, documentaire, religieuze, devotionele en zelfs technologische waarden komen hier samen.

De studiedag ‘Heiligen in veelvoud’ wil inzicht verschaffen in de ontwikkelingsgeschiedenis en de productie van het gipsen heiligenbeeld, geplaatst in zijn historische context. Ze vraagt aandacht voor de waarden van dit – ogenschijnlijk minderwaardige – erfgoed en wil bovenal een pleidooi zijn om niet lichtzinnig met dit bijzondere erfgoed om te gaan.

Programma studiedag

9u30 Ontvangst met koffie
10u00 Verwelkoming en inleiding Jan Klinckaert, directeur CRKC
10u20 La statuaire de dévotion en plâtre. Contextes historique et religieux Dr. Christian Pacco, kunsthistoricus
11u10 De restauratie van gipsen beelden Aike De Bin en Ellen Hectors, restaurateurs
12u00 Korte vragenronde
12u30 Middagmaal
13u30 Het gipsen devotiebeeld in Nederland. Stand van onderzoek Jan Klinckaert, directeur CRKC
14u10 Gipsen devotiesculptuur uit Antwerpse beeldhouwateliers Luc Gowie, Breesgata vzw Brasschaat
14u50 Het atelier Bressers-Blanchaert te Gent Rie Vermeiren, KADOC- KULeuven
15u30 Korte vragenronde
16u00 Einde

Praktisch

De studiedag vindt plaats op vrijdag 17 december van 9.30 tot 16 uur in het vormingscentrum Guislain in Gent (Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent). Deelname kost 35 euro met lunch en 20 euro zonder lunch. Inschrijven kan tot 10 december via schriftelijke aanmelding t.a.v. Lutte Beullens (inschrijvingsstrook op het foldertje) of via mail op info@crkc.be, graag met duidelijke vermelding van de namen van de deelnemers. De betaling gebeurt via overschrijving op rekeningnummer 431-0735101-05 van CRKC vzw (IBAN: BE96 4310 7351 0105 – BIC: KREDBEBB), Abdij van Park 7 – 3001 Heverlee, met vermelding van uw naam gevolgd door de mededeling ‘SD Heiligen’.

Download de folder (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Studiedagen.