Heilig-Bloedprocessie

De Heilig-Bloedprocessie in Brugge is door de UNESCO opgenomen op de Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Dat heeft het bevoegde comité van de UNESCO beslist tijdens een bijeenkomst in Abu Dhabi. De processie, die jaarlijks op Hemelvaartsdag door de Brugse straten trekt, bestaat al sinds de 13de eeuw en lokt nog steeds tienduizenden bezoekers naar Brugge. Ook het Aalsterse carnaval was door ons land voorgedragen, maar door een procedurefout werd deze kandidatuur uitgesteld.

De Heilig-Bloedprocessie werd samen met 75 andere tradities, met onder meer de Argentijnse tango, het Turkse schaduwpoppenspel ‘Karagöz’ en een hele resem Chinese tradities, opgenomen op de UNESCO-lijst. Een opname op de lijst is vooral symbolisch erg belangrijk en zorgt voor internationale weerklank. Voor ons land stonden ook al het carnaval van Binche en de reuzen van onder meer Brussel, Dendermonde en Mechelen op de lijst.

De Brugse Heilig-Bloedprocessie, die reeds in 1291 in een keure vermeld wordt, gaat elk jaar op O.-L.-H.-Hemelvaartdag uit. Ondanks de veranderingen die de optocht in de loop der eeuwen heeft ondergaan, blijft de diepste spiritualiteit ervan beheerst door de herinnering aan het lijden van Jezus Christus. Elk jaar komen tienduizenden toeschouwers kijken naar de driedelige stoet, waar eerst de heilsgeschiedenis wordt uitgebeeld gevolgd door de geschiedenis van het Relikwie van het Heilige Bloed. Tot slot dragen de Confrerie van het H. Bloed en de geestelijkheid het relikwie voorbij.

Meer info: Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Internationaal.