Heemkundige tijdschriften

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience fungeert sinds 1 januari 2004 als bewaarbibliotheek voor Vlaamse heemkundige tijdschriften.

In 2003 sloot Heemkunde Vlaanderen vzw met de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience een samenwerkingsovereenkomst af die vanaf 1 januari 2004 van start ging. Deze overeenkomst betrof de overdracht van de tijdschriftencollecties van zowel Heemkunde Vlaanderen vzw als de provinciale koepelverenigingen voor heemkunde naar de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

De overeenkomst houdt ook in dat sindsdien alle heemkundige kringen, die lid zijn van de koepelvereniging van hun provincie, hun tijdschriften en jaarboeken gratis deponeren bij de Erfgoedbibliotheek, die sindsdien optreedt als bewaarbibliotheek voor Heemkunde Vlaanderen vzw en de aangesloten koepels en kringen.

Meer dan 200 aangesloten heemkundige kringen sturen hun tijdschrift en/of jaarboek intussen naar de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Dat alle heemkundige tijdschriften en jaarboeken volgens de overeenkomst in deze bibliotheek worden gedeponeerd, is niet alleen buitengewoon interessant voor de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience zelf, maar ook voor de heemkundige verenigingen en voor al wie op zoek is naar heemkundige informatie.

Wegens een gebrek aan middelen kan Heemkunde Vlaanderen vzw zelf geen toegankelijke en bereikbare bibliotheek uitbouwen. De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience daarentegen verzamelt al jarenlang heemkundige publicaties en beschikt over de nodige knowhow, personeel en infrastructuur voor de langetermijnbewaring van dit bijzondere erfgoed. Met deze samenwerkingsovereenkomst is het voortbestaan van de tijdschriftencollecties verzekerd.

De tijdschriften zijn voor iedereen beschikbaar en makkelijk opvraagbaar via de online bibliotheekcatalogus. Ook de titels van themanummers worden beschreven. Iedere geïnteresseerde of onderzoeker kan het materiaal ten allen tijde gratis consulteren tijdens de openingsuren in de leeszaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Een volledig overzicht van deze collectie Vlaamse heemkundige tijdschriften vindt u hier. U krijgt dan onmiddellijk een up-to-date lijst als zoekresultaat in onze online bibliotheekcatalogus te zien.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Varia.