Heemkunde Vlaanderen wordt Histories!

Vanaf 2019 komen Heemkunde Vlaanderen, LECA en de gesubsidieerde werking van Familiekunde Vlaanderen samen in de geïntegreerde erfgoedorganisatie Histories. Histories is vanaf dan het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed, heemkunde en cultuur van alledag en heeft van de overheid de opdracht om de noden van de erfgoedvrijwilligers op te vangen.

Vanaf 2019 kunt u bij Histories terecht voor al uw vragen rond genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Histories zorgt voor ondersteuning via onder meer eerstelijnszorg, begeleiding op maat, transversale projecten, een doelgroepgericht vormingsaanbod en gespecialiseerde uitgaven en databanken. Door zo veel mogelijk mensen in contact te brengen met genealogie, heemkunde/lokaal erfgoed en cultuur van alledag zet Histories in op een breder en sterker draagvlak. Daarnaast vormen ook kennisopbouw en –deling een speerpunt in de dagelijkse werking.

Histories is blij met uw betrokkenheid bij heemkunde en lokaal erfgoed en hoopt u in de toekomst te mogen blijven informeren en ondersteunen. Via deze link kan u inschrijven op de nieuwsbrief van Histories, zodat u op de hoogte blijft van de toekomstige acties en werking.

Heeft u nog vragen? U kan ons bellen op het nummer 015 20 51 74. Liever elektronisch? Via info@historiesvzw.be helpen wij u graag verder.

Histories

www.historiesvzw.be
info@historiesvzw.be
015 20 51 74

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Varia.