Heemkunde of de grote mogelijkheden van kleine geschiedenis

Onlangs verscheen het nieuwe jaarboek van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis (VNVNG) met als titel Vroegmoderne Geschiedenis in de publieke ruimte. In de bundel staat onder andere ook een artikel van Nele Provoost over heemkunde.

In haar bijdrage zijn het niet de professionals die centraal staan, maar wordt het perspectief verlegd naar de grote groep van zogenaamde amateurhistorici en leden van historische verenigingen, in Vlaanderen geschikt onder het in Nederland nog zelden gebruikte begrip heemkunde.

Ze gaat dieper in op de mogelijkheden of kansen voor heemkunde en vroegmoderne publieksgeschiedenis en focust daarbij op de rol van intermediairs zoals Heemkunde Vlaanderen. Hoe kan de erg diverse gemeenschap van heemkundigen warm worden gemaakt voor vroegmoderne geschiedenis? Het artikel brengt mogelijke drempels aan het licht en sluit af met een aantal kansen vertrekkend vanuit de concrete werking van Heemkunde Vlaanderen.

Vanwege de relevantie voor heemkundigen kregen we van de VNVNG toestemming om het artikel gratis aan te bieden aan de cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde.

Je kan het artikel hier downloaden.

Jaarcongres

Vroegmoderne geschiedenis in de publieke ruimte is de neerslag van het jaarcongres dat de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis op 31 oktober 2014 in Antwerpen organiseerde onder de titel ‘Vroegmoderne publieksgeschiedenis’ en bevat vijf van de zes lezingen in een uitgewerkte vorm. De organisatoren beoogden specialisten in de geschiedenis van de vroegmoderne tijd én de publieksgeschiedenis samen te brengen om gezamenlijk te debatteren over de betekenis van concrete publiekshistorische activiteiten en producten op het gebied van de vroegmoderne geschiedenis en te reflecteren over de plaats van de nieuw tijd in het publieke domein.

Het boek bevat volgende artikels uit Vlaanderen en Nederland:

  • Kees Zandvliet, ‘Amsterdam DNA’
  • David Onnekink, ‘De vrede van Utrecht 2.0. Een herverbeelding geanalyseerd’
  • Nele Provoost, ‘Verbonden met het verleden. Heemkunde of de grote mogelijkheden van kleine geschiedenis’
  • Jacqueline van Leeuwen, ‘Is er een expert in de zaal? De rol van academische historici in tijden van erfgoedparticipatie’
  • Paul Knevel, ‘Publieksgeschiedenis als uitdaging’

Je kan het boek bestellen bij de VNVNG door 20 euro (verzending inbegrepen) over te schrijven op rekeningnummer BE96 0682 3425 2805 en een mail te sturen met je contactgegevens naar Michael Limberger (michael.limberger@ugent.be).

Meer informatie over de VNVNG vind je op www.vnvng.eu.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.