Heemkunde in kaart gebracht

Hoe groot is de heemkundige sector? Hoe zijn de heemkundige kringen georganiseerd? Beschikken ze over voldoende inkomsten? Wat bewaren ze en hebben ze hier zelf zicht op? Hebben ze de digitale snelweg ‘genomen’? Wat zijn hun voornaamste noden en behoeften? Hoe evalueren ze de werking van Heemkunde Vlaanderen?

Allemaal vragen die vorig jaar beantwoord moesten worden in het kader van het beleidsplanningsproces van Heemkunde Vlaanderen. Om een antwoord op deze vragen te vinden, werden een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Voor het kwantitatieve luik werd samengewerkt met FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. De bedoeling van dit luik was om statistische gegevens in verband met heemkundige kringen te verzamelen. Voor het kwalitatieve luik organiseerde Heemkunde Vlaanderen zelf focusgroepgesprekken in alle provincies en Brussel om de noden en verwachtingen van de doelgroep te bepalen.

In het derde nummer van Bladwijzer werd een selectie van de voornaamste resultaten gepubliceerd. Je kunt het artikel hieronder ook integraal downloaden.

Download: Heemkunde in kaart gebracht (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Werking.