Heemkunde Actueel: terugblik

Op zaterdag 16 november 2013 verzamelden opnieuw tientallen heemkundigen om samen na te denken en te debatteren over heemkunde vandaag en morgen. Een uitgebreid verslag van deze studienamiddag volgt in Bladwijzer 10 (april 2014). Voor wie niet kan wachten, is hieronder al een kort verslagje en de presentaties van de verschillende sprekers te vinden.

Tijdens de plenaire lezingen vertelden voorzitter Fons Dierickx en coördinator Nele Provoost meer over de nieuwe visie op heemkunde en het traject dat Heemkunde Vlaanderen hiervoor volgt. In een tweede lezing ging Alexander Vander Stichele dieper in op de resultaten van het PRISMA-onderzoek voor heemkundige kringen.

Het namiddaggedeelte bestond zoals gewoonlijk uit drie debatsessies rond diverse thema’s. In de eerste sessie werd gedebatteerd over de uitdagingen voor het lokaal historisch onderzoek en de manier waarop het lokale en globale met elkaar verzoend kunnen worden. In een persoonlijke getuigenis vertelde Heidi Deneweth over haar ontwikkeling van heemkundige tot academische onderzoeker. In de tweede sessie werd nagedacht over mogelijke alternatieven voor het verenigingsleven en de vele nieuwe vormen van engagement. Exponent hiervan is onder meer Lets, een systeem dat werd voorgesteld door Peter Dauwe, voorzitter van Lets Vlaanderen. De derde sessie tot slot koos voor het niet zo evidente thema ‘authenticiteit’. De manier waarop dit complexe begrip kan worden ingevuld en de relatie met heemkunde en de heemkundige praktijk kwamen tijdens de discussie aan bod. Freek Liebrand brak in zijn inleiding een lans voor een dynamische en meervoudige benadering van het authenticiteitsbegrip. Een benadering die ook voor heemkundigen aanknopingspunten biedt, maar wel enkele implicaties heeft.

Uit de reacties achteraf kon worden opgemaakt dat de namiddag bij de aanwezigen erg in de smaak viel. Voor wie dit smaakt naar meeer: volgend jaar halfweg november vindt Heemkunde Actueel opnieuw plaats. Het wordt trouwens een editie met een primeur, want op die dag wordt ook het nieuwe eremerk van Heemkunde Vlaanderen uitgereikt. We hopen jullie daar allemaal opnieuw talrijk te mogen ontmoeten!

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Studiedagen.