Heemkunde Actueel II: verslag

Op 17 november kwamen in Leuven verschillende heemkundigen en andere geïnteresseerden samen om na te denken over hoe je het heemkundig landschap kan diversifiëren. Doorheen de dag stond de vraag centraal hoe je door samen te werken, inhoudelijk diverse thema’s te behandelen en diverser te rekruteren, een ruimere achterban kan bereiken.

Het inhoudelijk gedeelte begon met een lezing door Floortje Vantomme van tapis plein vzw. Zij gaf tips en praktijkvoorbeelden over hoe heemkundige kringen met andere sectoren, zoals jeugd en sport, kunnen samenwerken. Piet Creve (AMSAB-ISG) en Karim Ettourki (KADOC) trokken die lijn door en vertelden meer over de mogelijkheden van samenwerken met migrantenverenigingen. Een uitgebreid verslag van deze lezingen zal later nog verspreid worden via onze website en Bladwijzer.

Na de inleidende lezingen was er voor de deelnemers keuze uit drie workshops. Hieronder vind je een korte samenvatting met enkele multimediadocumenten. Later volgt nog een uitgebreidere bespreking.

1. Heemkunde en culturele diversiteit

Binnen onze maatschappij merken we een ontwikkeling waarbij mensen al maar meer een verscheiden achtergrond hebben. Via twee praktijkvoorbeelden werd getoond hoe heemkunde kan inzetten op het erfgoed van allochtoonse groepen. Ferdi Geerts besprak de aanpak van een tentoonstelling in Lommel over Turkse en Marokkaanse migranten. Daarna behandelde Daphné Maes de erfgoedwerking rond de 30-jarige aanwezigheid van Ghanezen in Gent. Ten slotte werden tips aangereikt door Sarah Kaerts over hoe men beter met etnisch cultureel diverse verenigingen kan samenwerken.

Bekijk hier de website over dertig jaar Ghanezen in Gent: www.ghanezeningent.be

Bekijk hier alvast de tien tips van Sarah Kaerts:

2. Heemkunde en jeugdbewegingen

Uit de workshop bleek dat samenwerken met jeugdbewegingen tal val voordelen biedt. Heemkunde Vlaanderen werkte hiervoor al samen met de Vlaamse jeugdbewegingen, als uitloper van de samenwerking naar aanleiding van 75 jaar Chiro. Janna Lefevere gaf eerst een presentatie waarin werd uitgelegd hoe deze samenwerking tot stand kwam en gaf enkele tips over hoe zo’n samenwerking tot stand kan komen. Nadien getuigden Jan Bollen en Jos Van Hoof (Molse Tijdingen) en Frederik Loy en Thomas Jansen (Chiro Wezel) over hun goede samenwerking naar aanleiding van 70 jaar Chiro Wezel. Ten slotte werd nog in kleinere groepjes gedebatteerd over het onderwerp.

Download hier de brochure over jeugdbewegingen en erfgoed.

3. Heemkunde en gender

Workshop drie handelde over gender en het betrekken van vrouwen bij het bestuur van een heemkring. Een eerste lezing werd gegeven door Els Flour. Zij had het over mogelijke thema’s met een genderinsteek waarrond heemkundige kringen kunnen werken. Ondermeer politiek, economie en onderwijs passeerden de revue. Daisy Decoene van de heemkundige kring Dadingisila vertelde over het grote aantal vrouwen in de heemkring en hoe die er terecht zijn gekomen. Volgens haar is de lage vertegenwoordiging van vrouwen in de meeste heemkringen te wijten aan het feit dat vrouwen een ander netwerk hebben dan mannen.

De getuigenis van Daisy Decoene vind je hieronder:

 

[nggallery id=18]

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Studiedagen.