Heemdag 2016 | Stielen met stijl. Ambachten en tewerkstelling in het verleden

De industriële revolutie greep grondig in op onze arbeidsprocessen, de overdracht van beroepskennis, het volume en de kwaliteit van de producten, enzovoort. Maar zoals veel revoluties veranderde niet alles op een dag. Ambachten blijven tot vandaag bestaan, en volgens velen zijn we klaar voor een heropleving of komen toch bepaalde aspecten terug. Zo is de roep naar thuiswerken soms heel nadrukkelijk te horen. De jaarlijkse heemkundige studie- en ontmoetingsdag vindt dit jaar plaats in Izegem op 8 oktober 2016. Je verneemt er meer over hoe men de ambachtskennis doorgaf vóór de industriële revolutie. Tegelijk focussen we op waarom tijdgenoten huisnijverheid niet altijd als een achterhaald systeem beschouwden.

Tijdens de namiddag kan je kennis maken met het ambachtsverleden van Izegem. Je keuze kan vallen op de schoen-of borstelnijverheid die in Izegem een bloeiend productiecentrum hadden. Bij een andere keuze maak je kennis met de grootst bewaarde stoommachine van het land die ooit elektriciteit produceerde. Maar je kan ook kiezen voor een erfgoedwandeling door de stad en ervaren hoe ambachtelijke nijverheid achter elke hoek schuil ging.

Programma

09u15 Onthaal met koffie/thee
10u00 Welkomstwoord door Fons Dierickx, voorzitter Heemkunde Vlaanderen, en Kurt Himpe, schepen van Cultuur en Erfgoed stad Izegem
10u15 Lezing ‘Ambachten, nuttige kennis en de creatieve klasse in vroegmoderne steden’ door Bert De Munck, Universiteit Antwerpen
10u50 Muzikaal intermezzo: mannenkoor ‘De Kerels’
11u05 Lezing ‘De meest moordende aller industrieën. Huisnijverheid in België na 1850’ door Eric Vanhaute, Universiteit Gent
12u15 Middagmaal
Rundscarpaccio verrijkt met Parmezaanse kaas
Gebraiseerde beenham met ‘Rodenbachsaus’, marktverse groentjes en kroketten
Koffie/thee met gebak
Aperitief en twee glazen wijn of water inbegrepen
14u30 Start namiddagprogramma, keuze uit geleide bezoeken
Museum Eperon d’Or, focus op schoennijverheid: volzet (er wordt gewerkt met een wachtlijst)
Museum Eperon d’Or, focus borstelnijverheid: volzet (er wordt gewerkt met een wachtlijst)
Site ‘Stoom en stroom’, focus op stoomenergie en elektriciteitsproductie: volzet (er wordt gewerkt met een wachtlijst)
Erfgoedwandeling in de stad Izegem, focus op ambachten

Meer informatie betreffende het namiddagprogramma vind je hier.

16u30 Slotzitting met uitreiking van het Jozef Weyns-eremerk en uitnodiging tot receptie door gedeputeerde Myriam Vanlerberghe

Wie vragen heeft in verband met de mogelijkheden voor wie minder mobiel is, kan altijd terecht bij Heemkunde Vlaanderen, Zoutwerf 5, 015 20 51 74 of info@heemkunde-vlaanderen.be
Wie specifieke wensen heeft betreffende het middagmaal, vragen we om contact op te nemen. We bespreken dit graag.

Locatie

Cultuurhuis De Leest
Sint-Jorisstraat 62, 8870 Izegem

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer

Inlichtingen over de treinverbindingen van en naar Izegem vind je op de website van de NMBS.
Vanaf het station
Te voet
Ga bij het verlaten van het station rechtdoor in de Korenmarkt. Op het einde ga je 15 meter naar links in de Melkmarktstraat. Ga na 15 meter rechts de Nieuwstraat in. Ga rechtdoor in de Baron de Pélichystraat. Ga rechts de
Krekelstraat in. Ga links de Sint-Jorisstraat in. Alles samen is dit ongeveer 1,3 km.
Met de bus
Belbus: de halte in de Sint-Jorisstraat is heel dichtbij

Met de wagen

Op de E403 neem je afrit 6, richting Roeselare/Harelbeke/Izegem. Bij de eerste rotonde neem je de tweede afslag (rechtdoor). Bij de tweede rotonde neem je de derde afslag naar de Burgemeester Vandenbogaerdelaan. Sla na 350 meter linksaf de Heyestraat in. Rij rechtdoor naar de parking van Cultuurhuis De Leest.

Inschrijven

Inschrijven kan tot uiterlijk 27 september 2016 via onderstaand inschrijvingsformulier. Vermeld bij het inschrijven de naam van je organisatie en de namen van alle deelnemers. De deelnameprijs bedraagt 40 euro per persoon. Voor deelname aan voor- of namiddagprogramma zonder lunch betaal je telkens 15 euro. Deelnemers kunnen het juiste bedrag overmaken op het rekeningnummer BE79 0682 2185 9033 (BIC GKCC BEBB) op naam van Heemkunde Vlaanderen, met vermelding ‘Heemdag 2016’, de naam van de organisatie/heemkring of van de deelnemers.

Je inschrijving is definitief na ontvangst van het ingevuld formulier en de betaling. De datum waarop je inschrijving en je betaling het secretariaat bereiken, is bepalend wanneer de maximumcapaciteit bereikt wordt.

Naam

E-mailadres

Organisatie

Adres

Telefoonnummer

Aantal deelnemers

Namen deelnemers

Schrijft in voor

Keuze namiddagprogramma

Opmerkingen

Kruis dit vakje aan als je de maandelijkse e-nieuwsbrief van Heemkunde Vlaanderen wenst te ontvangen.

Een organisatie van Heemkunde Vlaanderen in samenwerking met
logosheemdag

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Evenementen.