Heemdag 2011: eremerken

Tijdens de Heemdag, de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag van Heemkunde Vlaanderen, zijn vandaag twee onderscheidingen uitgereikt. De hoogste Vlaamse erkenning op heemkundig gebied, het Jozef Weyns-eremerk, ging naar Jean-Marie Lermyte uit Izegem, voor zijn jarenlange inzet voor de heemkunde. Willy Versluys uit Oostende werd voor zijn inspanningen voor de Vlaamse gastronomie en de streekgebonden traditie beloond met het Joachim Beuckelaer-eremerk.

Jean-Marie Lermyte

Het Jozef Weyns-eremerk werd in 1984 ingesteld als eerbetoon aan dr. Jozef Weyns, eerste conservator van het Openluchtmuseum Bokrijk en vierde nationaal voorzitter van het toenmalige Verbond voor Heemkunde. Het wordt uitgereikt aan iemand die zich op het vlak van de heemkunde uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt. Het eremerk gaat dit jaar naar de eminente heemkundige Jean-Marie Lermyte, sinds 1985 voorzitter van de Izegemse heemkring Ten Mandere. “Onder zijn impuls kreeg de kring een tweede leven,” aldus Fons Dierickx, voorzitter van Heemkunde Vlaanderen. “Hij publiceerde een hele reeks van boeken, waaronder hét standaardwerk over de geschiedenis van Izegem. In zijn bijdragen ligt het accent meestal op de 19de-eeuwse lokale geschiedenis, zijn stokpaardje. Ondertussen ontpopte hij zich ook als een voortreffelijk voordrachtgever wiens lezingen dikwijls gekruid zijn met een luimige noot. Ook als voorzitter van het West-Vlaams Verbond voor Heemkunde, vanaf 1995, en ondervoorzitter van Heemkunde Vlaanderen, van bij de aanvang in 2002, heeft hij gedurende vele jaren het beste van zichzelf gegeven.”

Willy Versluys

Het Joachim Beuckelaer-eremerk, genoemd naar de 16de-eeuwse Antwerpse schilder die als de ‘meester’ van vrucht en vlees, van keuken en koken wordt beschouwd, beloont dit jaar Oostendenaar Willy Versluys, eigenaar van onder meer rederij Ishtar en de authentieke garnaalvissersboot ‘Crangon’. Fons Dierickx: “Al meer dan dertig jaar is Willy Versluys de drijvende kracht achter tal van innovatieve visserijprojecten, waarbij duurzaamheid steeds een centrale rol speelt en waarbij een ecologisch en economisch verantwoorde visserij steeds voorop worden gezet. Tegelijk is hij de grote promotor van ons maritiem gastronomisch erfgoed. Denken we maar aan de Belgica-mossel en de Purus-garnaal, die hét kwaliteitslabel is voor onze grijze Noordzee-garnaal.”

De eremerken werden plechtig uitgereikt tijdens de Heemdag in Blankenberge.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Werking.