Heemdag 2009: eremerken

Tijdens de Heemdag, de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag van Heemkunde Vlaanderen vzw, zijn op 3 oktober 2009 twee personen onderscheiden. De hoogste Vlaamse erkenning op heemkundig gebied, het Jozef Weyns-eremerk, ging naar de Hervé Daras voor zijn jarenlange inzet voor de heem- en volkskunde. Patrick Stoops van ‘Confiserie Roodthooft’ werd voor zijn inspanningen voor de Vlaamse gastronomie en de streekgebonden traditie beloond met het Joachim Beuckelaer-eremerk.

Het Jozef Weyns-eremerk werd in 1984 ingesteld als eerbetoon aan dr. Jozef Weyns, eerste conservator van het Openluchtmuseum Bokrijk en vierde nationaal voorzitter van het toenmalige Verbond voor Heemkunde. Het wordt uitgereikt aan iemand die zich op het vlak van de heemkunde uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt.

Het eremerk gaat dit jaar naar de eminente heem- en volkskundige Hervé Daras. “Hij krijgt deze onderscheiding als blijk van waardering voor zijn heemkundig werk, voor zijn onverdroten inzet ter bevordering van de heemkunde en de volkscultuur,” aldus Fons Dierickx, voorzitter van Heemkunde Vlaanderen. “Zijn onderzoeksobjecten zijn bijzonder divers: de sagen uit de Antwerpse Kempen, sprookjes en volksliederen uit West-Vlaanderen, de volksdevotie rond de Heilige Apollonia, patrones van de tandartsen, de Wandelende Jood, een rusteloze zoeker… De laureaat geeft in zijn publicaties een genuanceerd, goed gedocumenteerd en objectief beeld van al deze gegevens uit de volkscultuur, de volkskennis, de volksgebruiken, de volkstaal van gisteren en vandaag.”

Het Joachim Beuckelaer-eremerk, genoemd naar de 16de-eeuwse Antwerpse schilder die als de ‘meester’ van vrucht en vlees, van keuken en koken wordt beschouwd, beloont dit jaar Patrick Stoops van Confiserie Roodthooft. Als ambachtelijk bedrijf maakt Confiserie Roodthooft al 75 jaar lang de bekende ‘Caramella Mokatine’, een harde karamel met subtiele koffiesmaak. Patrick Stoops krijgt de prijs omdat hij een voorbeeld is van hoe een familiaal bedrijf succesvol wordt verder gezet door het koesteren van een traditie. Fons Dierickx: “Het was grootoom Louis Roodthooft die de Caramella Mokatine als streekgebonden snoepje in 1934 lanceerde, dat vooral door toedoen van de laureaat uitgroeide tot één van Antwerpens beste streekgebonden specialiteiten.”

Meer informatie over Confiserie Roodthooft is te vinden op de website www.roodthooft.be.

De eremerken werden plechtig uitgereikt op zaterdag 3 oktober in het Antwerpse provinciehuis.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Werking.