Gust Vandegoor uit Haacht wint Jozef Weyns-eremerk

Tijdens de Heemdag, de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag van Heemkunde Vlaanderen, werd het Jozef Weyns-eremerk uitgereikt. Deze hoogste Vlaamse erkenning op heemkundig gebied ging naar Gustaaf Vandegoor uit Haacht, voor zijn jarenlange inzet voor heemkunde.

Het Jozef Weyns-eremerk werd in 1984 ingesteld als eerbetoon aan dr. Jozef Weyns, eerste conservator van het Openluchtmuseum Bokrijk en vierde nationaal voorzitter van het toenmalige Verbond voor Heemkunde. Het wordt uitgereikt aan iemand die zich op het vlak van de heemkunde uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt. Het 32ste eremerk gaat dit jaar naar de eminente heemkundige Gustaaf Vandegoor, een van de pioniers die aan de basis lagen van de oprichting van de Haachtse Geschied- en Oudheidkundige Kring (HAGOK), nu uitgegroeid tot een begrip in de ganse regio.

‘Ook als bestuurslid en secretaris van het Verbond voor Heemkunde Vlaams-Brabant heeft Vandegoor heel wat gerealiseerd’, zegt Fons Dierickx, voorzitter van Heemkunde Vlaanderen. ‘Hij is het die telkens stipt op tijd nog viermaal per jaar voor de nieuwsbrief van de koepel instaat. In 2006 werd hij daarvoor al bedankt met de Prijs voor Heemkunde van het Verbond voor Heemkunde Vlaams-Brabant. En zoals het een goede heemkundige betaamt, publiceerde hij ook een hele reeks artikelen en is hij de auteur van heel wat geschiedkundige werken. Samen met Roger Casteels bracht hij twee klassiekers uit rond de Eerste en Tweede Wereldoorlog in de regio Haacht.’

Het eremerk werd plechtig uitgereikt tijdens de Heemdag in Leuven. Aan de Heemdag namen zo’n 200 heemkundigen van over heel Vlaanderen deel. Het centrale thema was onderwijs. Daarbij werd niet alleen gefocust op de wereld van de universiteit maar kregen ook het lager en middelbaar onderwijs aandacht via twee lezingen. In de namiddag stonden verschillende wandelingen op het programma.

eremerk_2015_vandegoor

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Evenementen.