Gezocht: zeldzaam en onmisbaar erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog

Heel wat heemkringen bewaren belangrijk erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog. Het Instituut voor Publieksgeschiedenis (IPG) van de UGent ontwerpt nu een proeflijst van topstukken voor dit erfgoed in het kader van het Vlaamse Topstukkendecreet. Dit decreet beschermt cultuurgoederen die waardevol of belangrijk zijn voor de Vlaamse Gemeenschap. Ook heemkringen kunnen erfgoed voordragen en zo kans maken op ondersteuning.

Overzicht

De doelstelling van dit project is het in kaart brengen en beschermen van waardevol erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog. Het IPG stelt een geargumenteerde proeflijst van topstukken op die zowel vormelijk als inhoudelijk divers is. Dit betekent een zoektocht naar alle types roerend erfgoed, die zowel herinneren aan de loopgraven als aan het bezette België zoals affiches, vlaggen, militaria, foto’s, documenten, kunstobjecten, …

Deze proeflijst zal een overzicht bieden van kandidaat-topstukken op Vlaams grondgebied uit openbaar en uit privébezit. De Topstukkenraad beslist uiteindelijk welke cultuurgoederen het Topstukkenstatuut verwerven.

Criteria

De topstukken moeten een bijzondere archeologische, cultuurhistorische, historische, artistieke of wetenschappelijke betekenis hebben voor de Vlaamse Gemeenschap. Enkel cultuurgoederen en verzamelingen die beantwoorden aan de selectiecriteria ‘zeldzaam en onmisbaar‘ komen in aanmerking voor het Topstukkenstatuut.

Het Topstukkendecreet gaat uit van een samenwerking tussen de eigenaars en de overheid. De beschermingsmaatregelen moeten beide belangen verzoenen.

Aanmelden

Het IPG nodigt heemkundige kringen uit om na te gaan of het roerend erfgoed dat uw kring bewaart uit de Eerste Wereldoorlog in aanmerking komt voor het topstukkenstatuut. Gelieve hiervoor het aanmeldingsformulier in te vullen. Het IPG zal dan met veel plezier bij u langskomen.

Als u via uw netwerk andere personen kent die mogelijke topstukken bewaren, willen wij u vragen ons met hen in contact te brengen. Uiteraard worden de gegevens van eventuele topstukken, in het bijzonder m.b.t. de eigendomssituatie, met absolute vertrouwelijkheid behandeld.

Meer informatie kan je verkrijgen via

 

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Oproepen.