Gezocht: publicaties over Vlaamse toponymie

De Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie (KCTD) wil een bibliografisch overzicht samenstellen van alle publicaties over microtoponymie in Vlaanderen. Bedoeling is om binnen afzienbare tijd per Vlaamse gemeente de publicaties over de plaatselijke toponymie op te lijsten in één omvattende bibliografie.

In de afgelopen eeuw werd heel wat studiewerk verricht naar de historische plaatsnamen van de vele gemeenten en dorpen die Vlaanderen rijk is. Die studies mondden uit in boeken, universitaire scripties en artikels in nationale, regionale en lokale tijdschriften. Een recent bibliografisch overzicht van al deze publicaties bestaat echter niet. De Commissie wil voor het eerst zo’n overzicht samenstellen en wil hiervoor een beroep doen op heemkundigen om de titels en referenties van toponymische publicaties uit je dorp, gemeente of regio door te zenden. Op die manier kan het bibliografisch overzicht zo volledig mogelijk worden.

Concreet is men voor het project op zoek naar referenties van publicaties die de historische toponymie behandelen (namen van straten, bossen, velden, huizen, waterlopen, gehuchten, enz.) en die betrekking hebben op een aanzienlijk deel van het grondgebied van de gemeente, het dorp of de regio (m.a.w. publicaties die slechts over één enkel toponiem handelen worden niet opgenomen)

Alle informatie en suggesties mogen worden verzonden naar Bram Vannieuwenhuyze, lid van de KCTD, bij voorkeur via email: Bram.Vannieuwenhuyze@arts.kuleuven.be

De KCTD dankt u alvast hartelijk voor uw medewerking.

De Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie (http://www.toponymie-dialectologie.be/), opgericht in 1926, bestaat uit twee afdelingen: een Vlaamse en een Waalse. Ze heeft als voornaamste doel de studie van de toponymie en de dialectologie aan te moedigen. Daartoe centraliseert zij alle informatie van wetenschappelijke aard over deze vakgebieden en geeft ze wetenschappelijke studies uit over deze disciplines. De Commissie is eveneens een adviesorgaan; de overheid kan steeds een beroep doen op haar wetenschappelijke adviezen. 

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Oproepen.