Geschiedenisonderwijs en heemkunde: gescheiden werelden?

In gesprek met de Vlaamse Vereniging voor Leraren Geschiedenis

Ga het maar eens na: hoeveel leraren geschiedenis telt jouw heemkundige kring en hoeveel keer werd al samengewerkt met een leraar geschiedenis? Valt dat tegen? Niet getreurd, jullie vereniging is zeker niet de enige waar het aandeel van leraren geschiedenis povertjes uitvalt en waar een gezamenlijke activiteit nog toekomstmuziek is. En ergens is dat vreemd, want heemkunde en geschiedenisonderwijs leken ooit voor elkaar bestemd.

Onbekend maakt vaak onbemind. Heemkunde Vlaanderen begon alvast met het goede voornemen aan dat eerste iets te doen en zocht daarvoor contact met de Vlaamse Vereniging voor Leraren Geschiedenis. Op een regenachtige januaridag ging Nele Provoost, coördinator van Heemkunde Vlaanderen in gesprek met Karel Van Nieuwenhuyse, voorzitter van de VVLG. Het werd een boeiende dialoog, waarvan een beknopte neerslag volgde in Bladwijzer.

Heb je ooit zelf al samengewerkt met het secundair onderwijs? Laat ons je ervaringen weten! Geslaagde projecten kunnen we in de kijker zetten via Bladwijzer of als goed voorbeeld verspreiden via de VVLG.

Ken je geschiedenisleerkrachten die actief zijn in een heemkundige kring? We horen graag hun verhalen over hun belevenissen in de kring / de klas en de wisselwerking tussen beide.

Het volledige artikel kan je gratis downloaden via deze link.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer.