Geheimhouding van de slagorde van het Belgisch leger tijdens de Grote Oorlog. Het gebruik van postnummers

CONFRONTATIE MET DE POSTCODE
In de praktijk van de lokaal-historici komt het voor dat men een briefomslag, een briefinhoud of een postkaart in handen krijgt met de naam van een Belgisch militair en een postcode. Dit komt min of meer voor van 20 september 1915 tot maart 1919. Toen in september 1918 het bevrijdingsoffensief werd gestart en delen van West-Vlaanderen en een deel van Oost-Vlaanderen niet meer bezet waren, kon men die codes daar tegenkomen. Na 11 november 1918 vindt men ze terug in heel België. Vanaf 1 december 1918, na de wapenstilstandsovereenkomst kwamen de codes ook bij de bezetting van de linker Rijnoever in Duitsland voor, de zogenoemde Rijnlandbezetting.

Lees het artikel (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Onderzoek.