Gecensureerde Belgische kranten uit Eerste Wereldoorlog online

Gecensureerde dagbladen uit de Eerste Wereldoorlog zijn sinds 12 juni raadpleegbaar op de website The Belgian War Press, waar eerder al de clandestiene pers uit beide wereldoorlogen werd gepubliceerd op initiatief van het CEGESOMA.

Door de verbeterde zoekmogelijkheden kan men de kranten dag na dag doorbladeren maar ook het hele bestand doorzoeken naar een bepaald woord. Zo is het bijvoorbeeld heel gemakkelijk om gebeurtenissen in een bepaald dorp of stad snel terug te vinden.

De website is niet alleen een tool voor ontsluiting en raadpleging, maar geeft ook contextinformatie over de pers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is de bedoeling deze collectie bekend te maken bij het grote publiek en niet alleen bij gespecialiseerde onderzoekers.

De Duitsers voerden in 1914 een systeem in van perscensuur. Toch bleven kranten verder verschijnen en zijn deze kranten een interessante informatiebron over de Eerste Wereldoorlog. Er komen heel uiteenlopende thema’s aan bod, bijvoorbeeld over het dagelijks leven, het nijpende voedseltekort of de monetaire chaos. De gecensureerde pers toont eveneens hoe de oorlog aan de bevolking werd voorgesteld.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Varia.