Gebruikersgids voor het archief van de Raad van Vlaanderen

Het Gentse Rijksarchief bewaart het archief van de Raad van Vlaanderen (1386-1795), het hoogste gerechtshof van het voormalige graafschap Vlaanderen. De inventaris van zo’n 34.000 archiefbeschrijvingen werd recent online doorzoekbaar gemaakt via de website van het Rijksarchief (http://search.arch.be/nl, zoekterm ‘Raad van Vlaanderen’).

Het archief is inhoudelijk enorm rijk, maar jammer genoeg is zoeken in dat archief niet altijd zo evident. Het bevat veel specifieke rechtstermen (‘enkwest’, ‘tripliek’, ‘solutiën’, …). Ook de ingewikkelde gerechtelijke procedures, de eigenheid van en samenhang tussen types archiefstukken en reeksen registers maken voorkennis soms noodzakelijk.

Die voorkennis is nu te vinden in een nieuwe ‘Gids voor de gebruiker’. De inleiding is een korte introductie tot de instelling en haar archief, en een literatuurlijst met verwijzingen naar hulpinstrumenten zoals gespecialiseerde woordenboeken. De eigenlijke ‘Leidraad voor de gebruiker’ bevat een stappenpatroon waarin de verschillende procedures van de Raad aan bod komen, inclusief verwijzingen naar de bijhorende archiefreeksen en – ter verduidelijking – enkele uitgewerkte procedureschema’s. De gids wordt afgesloten met thematische zoektips en een index op trefwoorden.

Het archief van de Raad van Vlaanderen (1386-1795) : Gids voor de gebruiker, 2014, Algemeen Rijksarchief, Gidsen 86, Publ. 5356, € 8,00. Te koop via http://webshop.arch.be, publicat@arch.be of rijksarchief.gent@arch.be.
Bijgevoegd beeld is de aanhef in een formulierboek van een 18de-eeuwse griffieklerk (Raad van Vlaanderen, nr. 144).

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.