Eerste hulp bij GDPR voor lokale verenigingen

Vanaf 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, in de media beter bekend onder de Engelstalige naam GDPR (General Data Protection Regulation). Dit is een hele mond vol voor Europese regels om de burger te beschermen rond het gebruik van persoonsgegevens. Hiermee wordt de Belgische privacywetgeving aangevuld. Of verstrengd…? Wat betekenen de Europese regels nu voor het gebruik van persoonsgegevens bij vzw’s? Wat mag nog gevraagd, bewaard en gecommuniceerd worden op het vlak van ledenlijsten, abonnementlijsten, deelnemerslijsten etc.? Hoe moeten de vele persoonsgegevens eigen aan genealogische archieven, foto’s, rouwprentjes etc. in de toekomst bewaard en ontsloten worden? In hoeverre zijn er uitzonderingen inzake het bewaren van persoonsgegevens voor archieven en documentatiecentra?  Kortom, wat verandert er vanaf 25 mei 2018 voor jouw vereniging, kring, archief of documentatiecentrum met de AVG?

Op één avond geven we toelichting bij het begrip persoonsgegevens, het verwerken ervan op verenigingsniveau en het bewaren en ontsluiten ervan op archief- en documentatieniveau zodat je weet wat je te doen staat om op beide oren te slapen!

Doelgroep

Dit is een cursus voor alle lokale erfgoedorganisaties en individuele heemkundigen in Vlaanderen en Brussel die een grondige basiskennis over de GDPR en de toepassing ervan in de erfgoedpraktijk wensen te verwerven.

Sprekers

Hendrik Vandeginste (Heemkunde Vlaanderen) en Evelien Jonckheere (Heemkunde Vlaanderen)

Tijdstip

Telkens van 19u tot 21u30

Data, locaties en inhoud sessies

  • Maandag 28 mei – Radoc Riemst, De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst | i.s.m. GOGRI en Erfgoed Haspengouw
  • Dinsdag 5 juni – GC De Camme, Tervuursesteenweg 173, Perk | i.s.m. Heemkring Ter Ham (Steenokkerzeel)
  • Dinsdag 12 juni – CC De Werf, Molenstraat 51, Aalst | i.s.m. Erfgoedcel Denderland (VOLZET)
  • Donderdag 14 juni – Oud Gemeentehuis, Vaartstraat 29, Balen | i.s.m. Erfgoed Balen en Erfgoedcel k.ERF
  • Dinsdag 19 juni – Site Vancoillie, Statiestraat 179-181, Lichtervelde | i.s.m. Heemkundige Kring Karel Van de Poele (Lichtervelde) en Erfgoedcel Terf

Inschrijven

Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen vóór de vorming via het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina. Voor meer informatie kan je terecht bij Evelien Jonckheere op evelien.jonckheere@heemkunde-vlaanderen of op 015/20.51.74.

Deelnemen kost 5 euro. Tijdens de vorming ontvang je cursusmateriaal en een drankje. Het inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven op IBAN BE79 0682 2185 9033, BIC: GKCCBEBB met als vermelding ‘vorming GDPR + naam deelnemer’.

Inschrijvingsformulier

Naam en voornaam

E-mailadres

Organisatie

Adres

Telefoonnummer

Aantal deelnemers

Namen deelnemers (indien meerdere deelnemers)

E-mailadressen deelnemers (indien meerdere deelnemers)

Schrijft in voor

Maandag 28 mei - Riemst
Dinsdag 5 juni - Perk - laatste plaatsen
Dinsdag 12 juni - Aalst (VOLZET) - wachtlijst
Donderdag 14 juni - Balen
Dinsdag 19 juni - Lichtervelde

Opmerkingen (wens je bijvoorbeeld een factuur?)

Kruis dit vakje aan als je de maandelijkse e-nieuwsbrief van Heemkunde Vlaanderen wenst te ontvangen.

 

i.s.m. Familiekunde Vlaanderen, GOGRI, Erfgoed Haspengouw, Heemkring Ter Ham (Steenokkerzeel), Erfgoedcel Denderland, Erfgoed Balen, Erfgoedcel k.ERF, Heemkundige Kring Karel Van de Poele (Lichtervelde) en Erfgoedcel Terf.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Varia, Vorming.