Eerste hulp bij GDPR voor lokale verenigingen

In het voorjaar van 2018 ging de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, in de media beter bekend onder de Engelstalige naam GDPR (General Data Protection Regulation). Dit is een hele mond vol voor Europese regels om de burger te beschermen rond het gebruik van persoonsgegevens. Hiermee werd de Belgische privacywetgeving aangevuld. Of verstrengd…? Wat betekenen de Europese regels nu voor het gebruik van persoonsgegevens bij vzw’s? Wat mag nog gevraagd, bewaard en gecommuniceerd worden op het vlak van ledenlijsten, abonnementslijsten, deelnemerslijsten etc.? Hoe moeten de vele persoonsgegevens eigen aan genealogische archieven, foto’s, rouwprentjes etc. in de toekomst bewaard en ontsloten worden? In hoeverre zijn er uitzonderingen inzake het bewaren van persoonsgegevens voor archieven en documentatiecentra?  Kortom, wat veranderde er vanaf 25 mei 2018 voor jouw vereniging, kring, archief of documentatiecentrum met de AVG?

Op één avond geven we toelichting bij het begrip persoonsgegevens, het verwerken ervan op verenigingsniveau en het bewaren en ontsluiten ervan op archief- en documentatieniveau zodat je weet wat je te doen staat om op beide oren te slapen!

Wilt u nu al graag meer informatie over de GDPR? Ontdek hier onze tips en voorbeelddocumenten.

Doelgroep

Dit is een cursus voor alle lokale erfgoedorganisaties en individuele heemkundigen in Vlaanderen en Brussel die een grondige basiskennis over de GDPR en de toepassing ervan in de erfgoedpraktijk wensen te verwerven.

Sprekers

Hendrik Vandeginste (Heemkunde Vlaanderen)

Tijdstip

Telkens van 19u tot 21u30

Data en locaties 

  • Woensdag 10 oktober – De Zalm, Zoutwerf 5, Mechelen
  • Maandag 22 oktober – Cultuurcentrum Guldenberg, zaal Cafetaria, Acaciastraat 1, Wevelgem | i.s.m. erfgoed zuidwest & Heemkundige kring Wibilinga
  • Woensdag 24 oktober – De Klaproos, Stationstraat 20, Landegem | i.s.m. COMEET Erfgoedcel Meetjesland & Heemkundige Kring Het Land van Nevele
  • Woensdag 14 november – Bibliotheek Genk, zaal De Ontdekking, Stadsplein 3, 3600 Genk | i.s.m. Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

Inschrijven

Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen vóór de vorming via het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina. Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrik Vandeginste op hendrik.vandeginste@heemkunde-vlaanderen of op 015/20.51.74.

Deelnemen kost 5 euro. Tijdens de vorming ontvang je cursusmateriaal en een drankje. Het inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven op IBAN BE79 0682 2185 9033, BIC: GKCCBEBB met als vermelding ‘vorming GDPR + naam deelnemer’.

Naam en voornaam

E-mailadres

Organisatie

Adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente)

Telefoonnummer

Aantal deelnemers

Namen deelnemers (indien meerdere deelnemers)

E-mailadressen deelnemers (indien meerdere deelnemers)

Schrijft in voor

Woensdag 10 oktober - Mechelen
Maandag 22 oktober - Wevelgem
Woensdag 24 oktober - Landegem
Woensdag 14 november - Genk

Opmerkingen (wens je bijvoorbeeld een factuur?)

Kruis dit vakje aan als je de maandelijkse e-nieuwsbrief van Heemkunde Vlaanderen wenst te ontvangen.

We zijn bezorgd om uw persoonsgegevens en willen u dus informeren over hoe wij hier mee omgaan. Kruis dit vakje aan als u onze privacyverklaring gelezen en goedgekeurd heeft. Deze kan u vinden op www.heemkunde-vlaanderen.be/privacyverklaring of door onderaan deze pagina op de link 'privacyverklaring' te klikken.

 

i.s.m. Heemkring Ascania, erfgoed zuidwest, Heemkundige kring Wibilinga, COMEET Erfgoedcel Meetjesland, Heemkundige Kring Het Land van Nevele, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Voorbije vormingen.