Familie, migratie en erfgoedpraktijk

De voorbije maanden heeft Heemkunde Vlaanderen meegewerkt aan het project ‘Familie, migratie en erfgoedpraktijk: Familiegeschiedenissen van Turkse Brusselaars’, een initiatief van VVF-Brussel. Als resultaat van dit project verscheen nu het boekje ‘Een boeiende zoektocht naar Turks familiaal erfgoed’.

Migratie heeft onze hedendaagse maatschappij en de samenstelling van de bevolking in relatief korte tijd drastisch veranderd. Deze geografische mobiliteit vormt een essentieel onderdeel van de familiegeschiedenis. De voorouders van de nieuwkomers en de gevestigden trokken immers resoluut de kaart van veranderingen en vernieuwingen in hun leven. In hun persoonlijk familieverhaal hebben ze het moment van migratie ongetwijfeld als een breuk of een schakel naar nieuwe uitdagingen en ongekende avonturen ervaren.

De Turkse migranten en onze voorouders delen dus de verschuivingen in de beleving van familie en hun verleden met elkaar. Maar ondanks dit gemeenschappelijk en verbindend moment van migratie, zijn veel verhalen van Turkse migrantenfamilies nog niet ontgonnen. Toch ontwikkelen de eerste, tweede, derde en vierde generatie van migranten een sterke belangstelling voor hun wortels of roots, de geschiedenis van hun voorouders waarmee het allemaal begon.

In het project ‘Familie, migratie en erfgoedpraktijk’ probeerden VVF-Brussel en een aantal Turkse nazaten en verenigingen in Brussel tegemoet te komen aan deze nood. Met het oog op de toekomst ging men aan de hand van interviews op zoek naar de wijze waarop de Turkse Brusselaars hun familiegeschiedenis beleven en ervaren. Hoe gaan ze ermee om en wat vinden zij waardenvol om te onthouden uit hun verleden en door te geven aan volgende generaties? Het nieuwe boekje is het resultaat van een boeiende samenwerking en een zoektocht naar diverse vormen van familiaal erfgoed. Het is een eerste stap naar diversiteitwerking binnen familiekunde en het herdefiniëren van het begrip familiegeschiedenis in onze hedendaagse samengestelde maatschappij. Het gaat niet om de grote geschiedenis waarin het fenomeen migratie wordt geanalyseerd, maar om dagelijkse levensverhalen van voorouders.

Download: Eindrapport Turks familiaal erfgoed (pdf – 2,7 mb)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Projecten.