Ex situ 2: tijdschrift voor Vlaamse archeologie

In april 2012 verscheen het eerste nummer van Ex situ, een magazine dat zich tot doel stelt archeologie te brengen op een boeiende en toegankelijke manier voor een breed publiek. En dat lijkt aardig te lukken, het eerste nummer werd gretig afgenomen, de reacties waren positief en zelf spreekt men van een succes.

Het tweede nummer gaat verder op hetzelfde elan van het eerste: korte en bondige artikels, bevattelijke onderwerpen, vlotte schrijfstijl en rijk geïllustreerde en kleurrijke pagina’s. De toegankelijke stijl van het tijdschrift zorgt er omgekeerd soms voor dat bepaalde onderwerpen minder diep zijn uitgespit.

Ex situ slaagt er wel in variatie te brengen en een zeer brede waaier van thema’s samen te brengen. De onderwerpen gaan van calceologie of schoenenkunde tot middeleeuwse graffiti in de Mergelgroeven. Hoewel de focus ligt op archeologisch onderzoek in Vlaanderen, wordt ook aandacht besteed aan Vlaamse archeologen in het buitenland.

Voor wie geïnteresseerd is in lokale geschiedenis in Vlaanderen, is het magazine een interessante bron van informatie. Heemkundigen kunnen zo de vinger aan de pols houden van de Vlaamse archeologie en meer te weten komen over opgravingen en vondsten dicht bij huis.

Meer informatie over Ex situ is terug te vinden via hun website www.exsitu.be. Het tijdschrift verschijnt halfjaarlijks en kost 12,50 euro per nummer.

Inhoud

 • Rond en groen. De piramiden van Ronse
 • Funeraire meetkunde in Aalter. Een uitzonderlijk Gallo-Romeins grafmonument
 • Aan de rand van de rand. Een marginale opgraving in Mechelen
 • Lijmen en dichten in Tweestromenland. Thomas van de Velde over bitumen in de oudheid
 • Er is leven na de opgraving. Het depot van de provincie Antwerpen
 • Le canal Seine-Nord Europe. Niet bepaald met de Franse slag
 • Deynse anno 1783. 3D-computerspel maakt onderzoek aanschouwelijk
 • Een wereldvondst die mensen verbindt
 • Brandende liefde. Een amoureus tafereeltje uit een Romeins graf
 • Historia mundi. Geschiedenis in het echt
 • Archaeology for kids. Erfgoededucatie in 2012
 • Iedereen tevreden. Archeologie en ruimtelijke planning
 • De achtergrond op de voorgrond. Archeologie van een familieportret uit de 16e eeuw
 • Een tweede leven. Vroege middeleeuwers hergebruikten grafheuvels uit de Bronstijd
 • Marcus Ulpius Felix. Gladiator in Rome, thuis in Tongeren
 • Loop naar de pomp! Het niet-zo-stromende water in laatmiddeleeuws Gent
 • De oudste mens ter wereld

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.