Etienne Quintyn uit Zele wint het Jozef Weyns-eremerk

Tijdens de Heemdag, de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag van Heemkunde Vlaanderen, werd het Jozef Weyns-eremerk uitgereikt. Deze hoogste Vlaamse erkenning op heemkundig gebied ging naar Etienne Quintyn uit Zele, voor zijn jarenlange inzet voor heemkunde.

Het Jozef Weyns-eremerk werd in 1984 ingesteld als eerbetoon aan dr. Jozef Weyns, eerste conservator van het Openluchtmuseum Bokrijk en vierde nationaal voorzitter van het toenmalige Verbond voor Heemkunde. Het wordt uitgereikt aan iemand die zich op het vlak van de heemkunde uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt. Het 34ste eremerk gaat dit jaar naar de eminente heemkundige Etienne Quintyn, in 1968 een van de pioniers van de Heem- en Oudheidkundige Kring Zele. Deze op heden nog zeer bloeiende vereniging is hiermee een van de oudste in Oost-Vlaanderen.

‘Quintyn was een leerkracht van zijn tijd’, zegt Fons Dierickx, voorzitter van Heemkunde Vlaanderen. ‘Nog een van die onderwijzers voor wie de kennis van de lokale geschiedenis een hefboom was naar de grote geschiedenis en die zo ook het belang van de beoefening van de heemkunde en de liefde voor eigen streek aan talloze jongeren heeft doorgegeven. In 1987 ontving hij de allereerste Cultuurprijs van de gemeente Zele voor zijn boek over de Eerste Wereldoorlog en in 2008 kreeg hij de Prijs voor Cultuurverdienste van de gemeente. Ook buiten de gemeente bleef hij niet onopgemerkt: in 2003 ontving hij de medaille voor sociaal-culturele inzet van de toenmalige minister van Cultuur en in 2005 behaalde hij ook de Reinaertprijs van Heemkunde Oost-Vlaanderen.’

Het eremerk werd plechtig uitgereikt tijdens de Heemdag in Sint-Niklaas. Het bestaat uit een kalligrafisch verzorgde oorkonde, getekend door mevrouw Christine Cools-Mattheus uit Putte, en een mooi kunstwerk speciaal voor deze gelegenheid gecreëerd. Dit jaar vroeg Heemkunde Vlaanderen aan de kunstsmid Michel Mouton om het Weyns-eremerk te maken. Michel Mouton is de drijvende kracht achter de vzw IJzer en Vuur, die zich tot doel stelt het ambacht van het smeden nieuw leven in te blazen. Door de opdracht aan deze vzw toe te wijzen, dragen we ook bij tot het levendig en actueel houden van het immaterieel en materieel patrimonium dat met dit aloude ambacht is verbonden.

Aan de Heemdag namen meer dan 200 heemkundigen van over heel Vlaanderen deel. Het centrale thema was handel. Onder meer de historische relaties tussen stad en platteland en winkelen als stedelijke levensstijl in de negentiende en twintigste eeuw kregen aandacht via twee lezingen. In de namiddag stonden verschillende bezoeken aan musea en wandelingen op het programma.

Een fotoverslag van deze dag vind je op onze Facebookpagina.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Evenementen.