Erfgoedplus.be

Vandaag werd in Halen een nieuwe (zoek)website voor cultureel erfgoed officieel voorgesteld: Erfgoedplus.be. De website, voorlopig een pilootproject in de regio Limburg en Vlaams-Brabant, brengt het erfgoedlandschap in kaart voor het ruime publiek en linkt de informatie over de verschillende erfgoedobjecten onderling via de achterliggende databank. Op dit moment ligt de focus op religieuze, museale en lokale erfgoedcollecties uit Limburg en Vlaams-Brabant. In de toekomst zal ook erfgoed van particulieren en erfgoed uit andere sectoren zoals documentair erfgoed, onroerend erfgoed en immaterieel erfgoed in Erfgoedplus.be kunnen opgenomen worden.

Erfgoedplus.be is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de provincies Limburg en Vlaams-Brabant en de stad Leuven. Deze drie partners werkten op hun beurt samen met hun achterban: verschillende erfgoedbeherende organisaties (professionelen en vrijwilligers) uit hun grondgebied zoals musea, verenigingen, kerkfabrieken, bewaarbibliotheken, heemkundige kringen… Erfgoedplus.be verzamelt uiteenlopende erfgoedobjecten en hun informatie en maakt dit alles onderling doorzoekbaar. De informatie van al dit erfgoed wordt in een databank op een gelijkaardige, gestandaardiseerde manier beschreven en met elkaar gelinkt. Erfgoedplus.be is dus tegelijk een website én een digitale erfgoedinventaris.

Je zal via Erfgoedplus.be vooral roerende erfgoedstukken en afbeeldingen kunnen terugvinden uit musea, kerken en lokale erfgoedorganisaties: zoals schilderijen, foto’s, beeldhouwwerken, munten, textiel, brandglas… Een kaartje van Google Maps, extra documentatie via foto’s en linken naar literatuur, achtergrondinformatie over termen (bvb. gotiek) door linken met de thesaurus… De lancering van Erfgoedplus.be is volgens de initiatiefnemers nog maar een begin. Meer en meer verschillende erfgoedcollecties zullen consulteerbaar worden en meer en meer partners zullen betrokken worden. Ieder die een erfgoedcollectie bezit en beheert, is een potentiële partner van Erfgoedplus.be.

Erfgoedplus.be is een handig instrument voor verschillende doelgroepen, niet alleen voor de erfgoedsector zelf, maar ook voor toeristische diensten, gidsen, leerkrachten, professoren, studenten. Een paar voorbeelden:
– Een kerkfabriek wil haar collectie inventariseren in Erfgoedplus.be. Aan de hand van deze inventaris weet de kerkfabriek wat er in huis is, in welke bewaartoestand het erfgoed zich bevindt, wanneer het erfgoed behandeld of gerestaureerd is… Erfgoedplus.be kan op vraag van deze kerkfabriek een overzichtsrapport van deze inventaris opmaken. De kerkfabriek kan dit rapport nu gemakkelijk toevoegen bij de jaarrekening, zoals gevraagd door het bisdom. Bovendien is al het ingevoerde erfgoed nu ook voor iedereen toegankelijk via de website.
– Of een toeristische dienst wil rond een erfgoedthema een route uitstippelen. Dit kan een route zijn in het kader van een schilder of beeldhouwer, een stijlperiode, een historische figuur, een heilige… Via Erfgoedplus.be kan ze allerlei informatie verzamelen: rond het aanwezige erfgoed, de locaties en de publieke toegankelijkheid daarvan, de cultuurhistorische achtergronden…

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Websites.