Erfgoeddepots

Onlangs verscheen de nieuwe brochure ‘Erfgoeddepots, uit het oog, in het hart. Aanbevelingen bij het bouwen, verbouwen en inrichten’. De brochure is het resultaat van de samenwerking tussen de vijf provincies en de Vlaamse Gemeenschapscomissie Brussel – die de uitbouw van een regionaal depotbeleid moeten coördineren – en het erfgoedsteunpunt FARO.

De nieuwe publicatie wil op een laagdrempelige manier tips en aanbevelingen aanreiken voor een kwalitatieve bewaring van erfgoedcollecties. Tegelijk hopen de initiatiefnemers het depotbeheer hoger op de agenda te plaatsen van lokale besturen en erfgoedorganisaties.

Veel (lokale) erfgoedbeheerders worden geconfronteerd met een gebrek aan goed ingerichte depots en depotruimte. Nog al te vaak worden allesbehalve geschikte restruimten gebruikt – zolders, kelders of achterkamers – waar zich, ver van het oog van het publiek, culturele drama’s afspelen. Ondertussen raakt het erfgoed beschadigd, of erger: gaat het verloren door slechte bewaaromstandigheden. Een nieuw, perfect ingericht depot blijft meestal een droom. Nochtans kan de situatie door kleine verbeteringen vaak aanzienlijk verbeterd worden. Goede zorg voor het erfgoed blijft cruciaal, ook voor de komende generaties.

Wat is een erfgoeddepot? Wat komt er allemaal kijken bij de bouw of verbouwing van een depot? Wat is een geschikte locatie? Welke ruimtes en functies moet het depotgebouw huisvesten? Welke algemene principes voor inrichting en meubilair gelden voor de inrichting van de depotruimten? Hoe pakt u de exploitatie van het depot aan? Wat zijn de noodzakelijke ingrediënten voor een efficiënte werking? Zoals je kunt merken, komt er heel wat kijken bij een erfgoeddepot!

Deze publicatie wil je een eerste houvast bieden bij het zoeken naar oplossingen voor veel voorkomende problemen bij het beheer van een depot. Of het nu om aanpassingen van een erfgoeddepot gaat – wat meestal het geval zal zijn – of om een totaal nieuw erfgoeddepot, dit boekje helpt je een strategie voor het beheer ervan uit te stippelen. Het reikt op een directe, bondige wijze belangrijke elementen aan, en, waar mogelijk, ook praktische tips.

Heb je na het lezen van de brochure nog vragen in verband met erfgoeddepots? Dan kun je steeds contact opnemen met de provinciale museumconsulenten.

Downloads

Links

Aansluitende literatuur

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.