Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience al 10 jaar depotbibliotheek voor de heemkundige tijdschriften

Op 15 september 2003 werd op het Antwerps stadhuis een samenwerkingsovereenkomst bezegeld tussen de stad Antwerpen en Heemkunde Vlaanderen. Dit was de start van het deponeren van periodieke uitgaven (tijdschriften en jaarboeken) van heemkundige kringen in de Stadsbibliotheek Antwerpen, die sinds 2008 Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience wordt genoemd.

Vóór die tijd werd een groot deel van alle heemkundige tijdschriften en andere periodieke publicaties verzameld bij Heemkunde Vlaanderen en bij de respectievelijke provinciale koepels. Het belang van het uitgeven van heemkundige publicaties (zowel boeken als tijdschriften) wordt aangemoedigd en ondersteund. Het creëert immers een onderlinge verbondenheid die gebaseerd is op een gezamenlijke interesse en passie: het behouden, onderzoeken, inventariseren en koesteren van Vlaams lokaal erfgoed en heemkunde.

In dit Bladwijzerartikel lees je meer over de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het deponeren van heemkundige tijdschriften.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer.